Charitativní koncert teologické fakulty zaplatil školné dívkám z Ukrajiny

Foto: Ivana Olecká, Helena Pospíšilová
Pátek 1. červenec 2022, 15:00 – Text: Lenka Peřinová

Návštěvníci charitativního koncertu Děti dětem, který uspořádala Cyrilometodějská teologická fakulta UP, přispěli na dobrou věc téměř 12 tisíci korunami. Výtěžek z dobrovolného vstupného pokryje školné a zapůjčení hudebních nástrojů v Základní umělecké škole Iši Krejčího Olomouc dvěma talentovaným houslistkám z Užhorodu. Zbylá část výtěžku bude použita na podporu ukrajinských dětí, které v Olomouci navštěvují ukrajinskou třídu ve ScioŠkole Olomouc.

Zájem o charitativní koncert organizátory příjemně překvapil. Diváci zaplnily celý sál v Kapli Božího těla Uměleckého centra UP. Akce se zúčastnil také rektor UP prof. Martin Procházka, který nad koncertem převzal záštitu společně s arcibiskupem Janem Graubnerem a hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem.

Vedoucí katedry křesťanské sociální práce CMTF UP a gestor koncertu proděkan Jiří Pospíšil akci hodnotil jako vydařenou: „Z pohledu naší katedry se jednalo o mimořádně vydařenou charitativní akci, která přispěla jednak na stanovené účely – podporu ukrajinských dětí, jednak k šíření dobrého jména katedry křesťanské sociální práce a celé naší fakulty.“

Své mimořádné hudební nadání během koncertu předvedly čtyři mladé umělkyně. Spolu s houslistkou Annou Oleckou hrála violoncellistka Zuzana Piňosová a v klavírní čtyřruční hře se představily Amálie Nedomová a Ema Kudláčková. Dívky svým vystoupením podpořily také profesionální umělkyně houslistka Iveta Horáčková, zpěvačka Iva Hlaváčková a klavíristka Karla Moravcová.

Myšlenka uspořádat charitativní koncert vzešla z debaty na Katedře křesťanské sociální práce CMTF UP. „Chtěli jsme pomoci dětem, které musely utéct před válkou na Ukrajině. S nápadem přišla malá houslistka Anička, když se od své učitelky dozvěděla o dvou nadaných dětech z Ukrajiny, které nemají prostředky na uhrazení školného na umělecké škole,“ uvedl gestor koncertu Jiří Pospíšil. 

Záznam koncertu si zájemci mohou stáhnout zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)