Nový děkan CMTF Vít Hušek převzal jmenovací dekret

Foto: Vojtěch Duda
Středa 10. srpen 2022, 13:32 – Text: Milada Křížková Hronová

Rektor Univerzity Palackého Martin Procházka dnes společně s předsedou Akademického senátu UP Jiřím Langerem přijal nově zvoleného děkana Víta Huška a předal mu jmenovací dekret. Docent Hušek se vedení cyrilometodějské teologické fakulty ujme 14. září.

Rektor Martin Procházka poblahopřál Vítu Huškovi ke zvolení. „Gratuluji velmi ke zvolení a přeji hodně úspěchů ve funkci děkana Cyrilometodějské teologické fakulty UP,“ uvedl.

Akademický senát CMTF volil nového děkana v dubnu. Nadpoloviční většinu nutnou ke zvolení získal ve volbě, které se zúčastnili tři kandidáti, ve třetím kole Vít Hušek. Pro stávajícího proděkana v týmu děkana Petera Tavela hlasovalo devět z jedenácti senátorů. Pozitivně se poté k volbě vyjádřila i Kongregace pro katolickou výchovu v Římě, která v souladu s církevněprávními předpisy výsledkek volby schvaluje.

Vít Hušek již dříve uvedl, že chce navázat na všechno dobré, co se podařilo vykonat na fakultě za současného děkana Petera Tavela a jeho předchůdkyně Ivany Vlkové. „Neslibuji žádné revoluční změny. Ve všech klíčových oblastech, jako je studium, věda a třetí role fakulty, budeme pokračovat dále. I v době, kdy ve společnosti očekáváme řadu změn, chci našim studentům a zaměstnancům garantovat základní jistoty a pokračovat ve stabilizaci fakulty,“ řekl.

Vít Hušek působí na katedře filozofie a patrologie a je vedoucím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty CMTF UP. Ve vedení fakulty působil jako proděkan tři volební období. Je absolventem CMTF UP a FF UP. Zahraniční zkušenosti získal během stáží na Institut Catholique de Paris a Katolische Universität Eichstätt. Docentem v oboru Teologie byl jmenován v roce 2017. Ve své odborné práci se věnuje raně křesťanské literatuře a dějinám křesťanského myšlení. Je členem Vědecké rady CMTF UP, Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, také několika oborových rad na CMTF UP a Husitské teologické fakultě UK. Stává se tak sedmým děkanem od znovuobnovení fakulty v roce 1990. Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP povede do září roku 2026.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)