Studenti katedry dějin umění připravili výstavu a publikaci o hnutí Fluxus

Foto: KDU FF UP
Pondělí 9. květen 2022, 8:23

Mezi uměleckými proudy druhé poloviny 20. století má své nezastupitelné místo hnutí Fluxus. Na scéně se objevilo počátkem šedesátých let a přišlo s řadou nových, revolučních konceptů, proměňujících tradiční charakter uměleckého díla a způsob jeho distribuce. Hnutí mělo mezinárodní povahu: zahrnovalo hustou síť umělců, kteří se na jeho aktivitách buď přímo podíleli, anebo je pozorně sledovali a čerpali z nich ve vlastní tvorbě. To byl i případ Jiřího Valocha, brněnského umělce, teoretika a kurátora, narozeného v roce 1946.

Přestože se Valoch nikdy nestal oficiálním členem Fluxu, byl s jeho příslušníky v úzkém kontaktu. S mnohými z nich udržoval intenzivní korespondenci a přímo se účastnil mailartových projektů organizovaných protagonisty širšího okruhu Fluxu nebo umělci jím inspirovanými. Tato zkušenost se promítla do všech jeho aktivit: do vlastní umělecké tvorby, kurátorské a kritické činnosti a do jeho umělecké sbírky a archivu. V roce 2002 Valoch daroval velké množství děl Národní galerii v Praze. Druhou část jeho kolekce získala Moravská galerie v Brně, kde se v roce 2015 stala základem expozice Art Is Here: Nové umění po roce 1945. Moravské galerii Valoch velkoryse věnoval i obsáhlý archiv zahrnující korespondenci, publikace, dokumentační a další materiály nejen k jeho vlastní činnosti, ale i k aktivitám dalších domácích a zahraničních tvůrců.

Studenti katedry dějin umění FF UP připravili pro Moravskou galerii v Brně výstavu Fluxus Etc. (ze sbírky Jiřího Valocha), doprovázenou stejnojmennou publikací. Instalace i kniha představují, až na jednu výjimku, výběr prací z Valochovy sbírky a z jeho archivu v Moravské galerii. Jde o díla, která buď vytvořili umělci Fluxu, nebo která mají k aktivitám hnutí úzký vztah – k těm řadíme i práce Jiřího Valocha. Pozornost je věnována stručné historii a přiblížení hlavních cílů Fluxu, dále tzv. Fluxboxům a Fluxkitům a produkci nakladatelství Hundertmark, v němž vyšel mimo jiné speciální box Hommage à Valoch, který je prezentován ze soukromé sbírky. Výstava i publikace zpřístupňují také vlastní Valochovu tvorbu, respektive její část, která s Fluxem nejsilněji rezonuje. Poslední část je zaměřena na Milana Knížáka, nejvýznamnějšího českého představitele hnutí, se kterým Jiřího Valocha pojí celoživotní přátelství.

Doc.Tomáš Winter, katedra dějin umění FF UP 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)