Veletrh inkluze nabídl možnosti pro vzdělávání romských předškoláků

Veletrh inkluze zahájil děkan teologické fakulty Peter Tavel.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Úterý 11. duben 2017, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Podpořit vstup romských dětí do vzdělávacího systému bylo hlavním cílem Veletrhu inkluze, který v Olomouci pořádala cyrilometodějská teologická fakulta s partnery projektu ROMSPIDO.  

První ročník populárně-odborné akce se zaměřil na další možnosti a výzvy pro práci s dětmi předškolního věku. „Proč by měl být právě na teologické fakultě takový projekt? Myslím si, že církev by měla být tam, kde je třeba pomáhat. A pokud máme přivést do inkluzivního vzdělávání nějakou smysluplnou myšlenku, je třeba se zaměřit na ty nejmenší,“ zdůraznil při zahájení veletrhu děkan teologické fakulty a ředitel projektu ROMSPIDO Peter Tavel. Připomněl přitom vznik několika dětských předškolních center, které se v rámci projektu podařilo zřídit v některých městech Olomouckého kraje. „Jsem rád, že už se nám ozvaly i dvě další organizace, které by také chtěly zřídit centrum pro mladé lidi. To je příznak toho, že je to dobrá cesta,“ uvedl děkan a poděkoval za partnerství Olomouckému kraji, městu Olomouc, Arcibiskupství olomouckému i dalším spolupracujícím subjektům. 

V populární části, otevřené široké veřejnosti v Atriu Uměleckého centra UP, nabídl Veletrh inkluze prezentaci neziskových organizací a partnerů projektu, tvůrčí dílnu pro malé předškoláky, filmovou projekci i vystoupení romské kapely Triangl. Přednášky odborníků z oblasti inkluzivního vzdělávání i speciálních vzdělávacích aktivit si mohli zájemci vyslechnout v budově teologické fakulty v rámci odborného semináře. Příspěvky byly například věnovány bariérám, které dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí znesnadňují vstup do vzdělávacího systému, faktorům, ovlivňujícím jejich rodinnou výchovu nebo využití alternativního programu montessoriovské školy v předškolních vzdělávacích centrech. K tématům patřily také specifika komunikace s romskými rodiči či potřeby předškolních dětí z marginalizovaných skupin společnosti. Obě části programu pak v závěru propojila beseda u kulatého stolu, kde měli zájemci z řad laické veřejnosti možnost získat informace o problémech inkluzivního vzdělávání od renomovaných terénních pracovníků. 

„Předškolákům, které nemají tolik podnětů jako jejich vrstevníci z majoritní společnosti, chceme posunout startovní čáru pro vstup do vzdělávacího systému na stejnou úroveň – tak, aby byly připraveny na základní školu a pak návazně i na další vzdělávání. Pracujeme proto už s dětmi ve věku dvou až tří let. Snažíme se přitom zavést do předškolního vzdělávání Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacení, pocházející z Izraele, která dětem pomáhá rozvinout se do úrovně školní zralosti. Prostřednictvím projektu chceme do předškolních zařízení a zřizovaných dětských center také šířit tzv. montessori pedagogiku, což je určitá parafráze Komenského vize - ´předškolka hrou´,“ vysvětlil koordinátor projektu a odborný pracovník Institutu sociálního zdraví CMTF Zdeněk Meier. Jak doplnil, podobné akce plánují účastníci projektu ROMSPIDO i pro nadcházející období. „V příštích letech bychom se chtěli věnovat také středoškolákům a návazně i tzv. friendly workers – pracovním místům, které je schopen nabídnout místní sektor,“ dodal Zdeněk Meier. 

Projekt Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb (ROMPSIDO) vznikl za podpory ministerstva školství, evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Spolu s Univerzitou Palackého jsou do něj zapojeni také Olomoucký kraj, město Olomouc, Charita Olomouc, Člověk v tísni, SPOLEČNĚ-JEKHETANE nebo P-centrum i vybrané střední, základní a mateřské školy v regionu. Cílem projektu je zapojení okrajových skupin dětí a mládeže do všech úrovní vzdělávací soustavy.

Video z veletrhu si můžete prohlédnout ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)