Archiváři z Národního archivu v Praze se v minulém týdnu seznámili s prací specializovaného Archivu Univerzity Palackého.

Monday 12 June 2017, 8:33

Archiváři z Národního archivu v Praze se v minulém týdnu seznámili s prací specializovaného Archivu Univerzity Palackého. Pracovníci kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů si prohlédli nejen archivní fondy univerzity, uložené v depozitáři tereziánské zbrojnice, oddělení elektronické spisové služby, ale i návrh nových prostor, do nichž se chystá univerzitní archiv přesunout. Společně s jeho ředitelkou Renátou Klvačovou navštívili také Velkou zasedací místnost Rektorátu UP.  Foto: Milada Hronová

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)