Archiváři z Národního archivu v Praze se v minulém týdnu seznámili s prací specializovaného Archivu Univerzity Palackého.

Pondělí 12. červen 2017, 8:33

Archiváři z Národního archivu v Praze se v minulém týdnu seznámili s prací specializovaného Archivu Univerzity Palackého. Pracovníci kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů si prohlédli nejen archivní fondy univerzity, uložené v depozitáři tereziánské zbrojnice, oddělení elektronické spisové služby, ale i návrh nových prostor, do nichž se chystá univerzitní archiv přesunout. Společně s jeho ředitelkou Renátou Klvačovou navštívili také Velkou zasedací místnost Rektorátu UP.  Foto: Milada Hronová

Zpět