Cenu Neuron získal Martin Soukup z filozofické fakulty

Foto: Jan Kolář
Thursday 25 May 2017, 12:14 – Text: Milada Hronová

Martin Soukup z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty získal Cenu Neuron pro mladé vědce. Prestižní ocenění Nadačního Fondu Neuron na podporu vědy převzal v pražském Divadle Archa společně s dalšími čtyřmi laureáty.  

Kulturní antropolog Martin Soukup získal cenu v oboru společenské vědy. Řadu let se věnuje vývoji obyvatelstva Papui Nové Guinei. S kolegou geografem Janem Bláhou zaznamenává v údolí řeky Uruwa sociální vazby, které zkoumá v čase a prostoru.

„Mám velkou radost a Cenu Neuron chápu jako ohodnocení toho, co se řadu let snažím dělat. Díky finanční podpoře budu moci uskutečnit další výzkum,“ řekl Martin Soukup. S Janem Bláhou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně propojili geografické a kulturně antropologické metody a v Papui Nové Guinei  už řadu let zkoumají prostorové chování lidí, souvislosti s příbuzenskými vazbami a příbuzenskými systémy.

„Oba dva uplatňujeme klíčové metody ze svých oborů. Geograf vytváří mapy, antropolog sbírá data o lidech, zcela zásadní je pro něj genealogická metoda. Kolega tedy nakreslil mapu vesnice, každému domku jsme přiřadili číslo popisné, každého člověka jsme zabydleli do konkrétního domku a zabývali se nejen příbuzenskými vztahy, ale například tím, k jaké náboženské denominaci se kdo hlásí, jakého klanu je součástí, jestli je gramotný atd. Vznikla nám tak sociodemografická mapa komunity, z níž je vidět, jak se do sídelního uspořádání promítají historické události. Podstatné je, že je naše metoda uplatnitelná i v jiných společnostech, jiném kulturním prostředí. Vyzkoušel jsem ji v zemědělské společnosti, nyní ji zkouším v pastevecké společnosti v sibiřské Altaji,“ dodal laureát ceny Neuron, který se pro antropologii rozhodl na střední elektrotechnické škole po přednášce Josefa Wolfa.

„Způsob, jakým přednášel o antropologii, byl úžasný. Josef Wolf byl vyzrálý pedagog. Když jsem k němu v pozdějiších letech přišel na zkoušku, položil jednu otázku mě a jednu jsem měl položit jemu. I on se tak udržoval fit, když se zamýšlel nad tím, o čem přemýšlejí jeho studenti o tři generace mladší. Považuji to za vynikající pedagogický trik, který dřív nebo později začnu uplatňovat také,“ doplnil Martin Soukup. 

Na Ceny Neuron navrhuje špičkové vědce každoročně nezávislá vědecká rada. V letošním roce ocenila pět výjimečných vědeckých osobností, kterým ještě nebylo 40 let, a již ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. Důležitým kritériem výběru byl nejen jejich vědecký přínos, ale i osobní integrita, otevřenost vůči různým vědeckým komunitám a vnímání vědy jako služby společnosti.

Nadační fond Neuron na podporu vědy rozvíjí moderní mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Jeho aktivity jsou financovány ze soukromých prostředků mecenášů. 

Každý rok uděluje Neuron Impulsy na projekty základního výzkumu a oceňuje špičkové vědce Cenami Neuron. Vysílá vědecké Expedice Neuron, malým badatelům plní Dětské vědecké sny a vybírá nejlepší vědecká videa v rámci Ceny Neuron Prima ZOOM. Ve spolupráci s Učenou společností ČR oceňuje učitele, kteří vedou své studenty k zájmu o vědu. Podporuje též řadu partnerských popularizačních aktivit, jakými jsou například Science Café, Academia Film Olomouc nebo Dětská vědecká konference.

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., je členem katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Předmětem jeho odborného zájmu jsou dějiny, teorie a metodologie sociální a kulturní antropologie. Zvláštní pozornost věnuje otázkám vizuální antropologie a kulturnímu areálu Melanésie. Na Papui-Nové Guinei uskutečnil výzkumné pobyty, v rámci nichž provedl antropologické sondy v několika tamních vesnicích. Výsledky mnohaleté práce publikoval v knize Antropologie a Melanésie, která byla oceněna jako nejlepší vědecká monografie UK v Praze.

Více ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)