Cenu Neuron získal Martin Soukup z filozofické fakulty

Foto: Jan Kolář
Čtvrtek 25. květen 2017, 12:14 – Text: Milada Hronová

Martin Soukup z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty získal Cenu Neuron pro mladé vědce. Prestižní ocenění Nadačního Fondu Neuron na podporu vědy převzal v pražském Divadle Archa společně s dalšími čtyřmi laureáty.  

Kulturní antropolog Martin Soukup získal cenu v oboru společenské vědy. Řadu let se věnuje vývoji obyvatelstva Papui Nové Guinei. S kolegou geografem Janem Bláhou zaznamenává v údolí řeky Uruwa sociální vazby, které zkoumá v čase a prostoru.

„Mám velkou radost a Cenu Neuron chápu jako ohodnocení toho, co se řadu let snažím dělat. Díky finanční podpoře budu moci uskutečnit další výzkum,“ řekl Martin Soukup. S Janem Bláhou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně propojili geografické a kulturně antropologické metody a v Papui Nové Guinei  už řadu let zkoumají prostorové chování lidí, souvislosti s příbuzenskými vazbami a příbuzenskými systémy.

„Oba dva uplatňujeme klíčové metody ze svých oborů. Geograf vytváří mapy, antropolog sbírá data o lidech, zcela zásadní je pro něj genealogická metoda. Kolega tedy nakreslil mapu vesnice, každému domku jsme přiřadili číslo popisné, každého člověka jsme zabydleli do konkrétního domku a zabývali se nejen příbuzenskými vztahy, ale například tím, k jaké náboženské denominaci se kdo hlásí, jakého klanu je součástí, jestli je gramotný atd. Vznikla nám tak sociodemografická mapa komunity, z níž je vidět, jak se do sídelního uspořádání promítají historické události. Podstatné je, že je naše metoda uplatnitelná i v jiných společnostech, jiném kulturním prostředí. Vyzkoušel jsem ji v zemědělské společnosti, nyní ji zkouším v pastevecké společnosti v sibiřské Altaji,“ dodal laureát ceny Neuron, který se pro antropologii rozhodl na střední elektrotechnické škole po přednášce Josefa Wolfa.

„Způsob, jakým přednášel o antropologii, byl úžasný. Josef Wolf byl vyzrálý pedagog. Když jsem k němu v pozdějiších letech přišel na zkoušku, položil jednu otázku mě a jednu jsem měl položit jemu. I on se tak udržoval fit, když se zamýšlel nad tím, o čem přemýšlejí jeho studenti o tři generace mladší. Považuji to za vynikající pedagogický trik, který dřív nebo později začnu uplatňovat také,“ doplnil Martin Soukup. 

Na Ceny Neuron navrhuje špičkové vědce každoročně nezávislá vědecká rada. V letošním roce ocenila pět výjimečných vědeckých osobností, kterým ještě nebylo 40 let, a již ovlivňují úroveň poznání ve svých oborech. Důležitým kritériem výběru byl nejen jejich vědecký přínos, ale i osobní integrita, otevřenost vůči různým vědeckým komunitám a vnímání vědy jako služby společnosti.

Nadační fond Neuron na podporu vědy rozvíjí moderní mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Jeho aktivity jsou financovány ze soukromých prostředků mecenášů. 

Každý rok uděluje Neuron Impulsy na projekty základního výzkumu a oceňuje špičkové vědce Cenami Neuron. Vysílá vědecké Expedice Neuron, malým badatelům plní Dětské vědecké sny a vybírá nejlepší vědecká videa v rámci Ceny Neuron Prima ZOOM. Ve spolupráci s Učenou společností ČR oceňuje učitele, kteří vedou své studenty k zájmu o vědu. Podporuje též řadu partnerských popularizačních aktivit, jakými jsou například Science Café, Academia Film Olomouc nebo Dětská vědecká konference.

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., je členem katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Předmětem jeho odborného zájmu jsou dějiny, teorie a metodologie sociální a kulturní antropologie. Zvláštní pozornost věnuje otázkám vizuální antropologie a kulturnímu areálu Melanésie. Na Papui-Nové Guinei uskutečnil výzkumné pobyty, v rámci nichž provedl antropologické sondy v několika tamních vesnicích. Výsledky mnohaleté práce publikoval v knize Antropologie a Melanésie, která byla oceněna jako nejlepší vědecká monografie UK v Praze.

Více ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)