Ceny města Olomouce obdržely i osobnosti z Univerzity Palackého

Z předávání Cen města Olomouce za rok 2020.
Foto: Vojtěch Duda
Thursday 3 June 2021, 9:00 – Text: (vim)

Město Olomouc již počtyřiadvacáté ocenilo své významné osobnosti. Mezi osmi laureáty Ceny města za rok 2020 je i teoretik umění a architektury z FF UP Rostislav Švácha, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP Marián Hajdúch a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

Rostislav Švácha, historik a teoretik umění a architektury, který působí jako vědecký pracovník na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR a také na Filozofické fakultě UP, obdržel Cenu města v oblasti Kultura. „Cenu chápu nejen jako ocenění mé třicetileté práce na Univerzitě Palackého, ale i jako poctu pro spolek Za krásnou Olomouc, ve kterém už třináct let působím jako předseda poroty Ceny Rudolfa Eitelbergera za zdařilý architektonický počin v Olomouckém kraji. Cenu si velmi považuji i proto, že jsem byl k některým postojům města kritický – byl bych totiž nerad, kdyby výškové budovy poškodily historickou siluetu Olomouce –, a město mi svou cenu přesto velkoryse udělilo,“ uvedl ke svému ocenění.

V kategorii Věda a výzkum byl oceněn přední odborník v oblasti výzkumu léčiv pro onkologická onemocnění a infekční nemoci Marián Hajdúch, a sice za významný podíl v boji s pandemií covidu-19. Jeho pracovní skupina s příchodem pandemie na Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP vytvořila první akademickou vysokokapacitní laboratoř pro testování na covid-19. Marián Hajdúch během loňského roku také vedl Laboratorní skupinu covid-19 při ministerstvu zdravotnictví a byl jedním z autorů Národní strategie testování, na jejímž základně byla vytvořena síť laboratoří v zemi. Výzkumníci z ÚMTM se také podíleli na vývoji kloktací testovací sady Gargtest, která zohledňuje potřeby jedné z nejrizikovějších skupin obyvatelstva, onkologické pacienty.

S Lékařskou fakultou UP je spjat i další z laureátů, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Společně s ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc Martinem Svobodou byl oceněn za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií. „Ceny města si velmi vážím, vnímám ji nikoliv jako individuální ocenění své osoby, ale jako poděkování za práci celé Fakultní nemocnice Olomouc a všem jejím zaměstnancům nejen v době koronavirové. Zdravotnický, ale i nezdravotnický personál má za sebou náročné období plné výzev a úkolů řešených v turbulentní atmosféře a já jsem velmi rád, že jsem jim mohl čelit právě v tomto kolektivu. Pokud jsou tato a podobné ceny způsobem, jak všem zaměstnancům naší nemocnice za jejich úsilí poděkovat, pak se jejich převzetí rád a s hrdostí ujímám,“ řekl profesor Havlík.

Dalšími laureáty Cen města Olomouce za rok 2020 jsou zakladatelka organizace Dobré místo pro život Věra Zukalová a náčelnice sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy Marie Skácelová, in memoriam byli oceněni dlouholetý předseda Atletického klubu Olomouc Miroslav Hrabal a historik, vydavatel a publicista Miloslav Čermák. Medailonky všech laureátů najdete v katalogu zde.

„Udílení Cen města vnímám jako jedinečnou příležitost, jak vyjádřit poděkování a obdiv ženám a mužům, kteří ve svém oboru dosahují něčeho výjimečného. Každoroční zástup nominací jen dokazuje, kolik silných osobností v Olomouci žije či žilo. Jsou to výrazní pozitivní lidé a já věřím, že dokážou svým nasazením a zásluhami inspirovat i mnoho dalších. Čím více takových kvalitních lidí bude v Olomouci působit, tím lépe na tom naše město bude, o tom jsem přesvědčen. Proto můj dík těmto osobnostem nepatří jen za jejich celoživotní přínos v oboru, ale i za inspiraci a pozitivní vliv a energii, kterou svým konáním rozdávají,“ uvedl k cenám, které byly předány během galavečera ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce, primátor města Olomouce Miroslav Žbánek.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)