Čestné uznání rektora UP bude nově udělováno i doktorandům za odborný článek

Grafika: Žurnál UP
Wednesday 19 October 2022, 11:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Rektor Univerzity Palackého ve spolupráci s Oddělením pro doktorské studium poprvé vyhlásil nové ocenění zaměřené výhradně na studentky a studenty doktorských studijních programů. Návrhy na udělení Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci studujícím doktorských studijních programů za odborný článek mohou předkládat příslušní proděkani a proděkanky do konce října.

„Toto čestné uznání, kterým chceme podpořit tvůrčí činnost studentů doktorských studijních programů na naší univerzitě, budeme udělovat každoročně,“ řekl rektor Martin Procházka s tím, že ocenění je spojeno s finanční odměnou formou mimořádného stipendia. Čestné uznání rektora je možné udělit za odborné články z aktuálního či předcházejícího roku.

„Předkladatelem návrhu může být pouze proděkanka či proděkan zodpovídající za agendu doktorských studií na fakultě, kde je autor odborného článku navrženého na udělení ocenění zapsán ke studiu,“ upřesnil prorektor pro studium Vít Zouhar s tím, že návrhem se rozumí zaslání odborného článku a průvodního listu v elektronické podobě. „O udělení tohoto čestného uznání pak rozhoduje rektor, který ocení vždy maximálně dva doktorandy za každou fakultu,“ doplnil. Oceněným předá rektor čestné uznání na slavnostním shromáždění, které se v letošním roce uskuteční v rámci listopadové Interdisciplinární doktorandské konference UP.

Podrobné podmínky, pravidla a postup udělení ceny jsou rozepsány ve Statutu ocenění (po přihlášení).

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)