Čestné uznání rektora UP bude nově udělováno i doktorandům za odborný článek

Grafika: Žurnál UP
Středa 19. říjen 2022, 11:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Rektor Univerzity Palackého ve spolupráci s Oddělením pro doktorské studium poprvé vyhlásil nové ocenění zaměřené výhradně na studentky a studenty doktorských studijních programů. Návrhy na udělení Čestného uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci studujícím doktorských studijních programů za odborný článek mohou předkládat příslušní proděkani a proděkanky do konce října.

„Toto čestné uznání, kterým chceme podpořit tvůrčí činnost studentů doktorských studijních programů na naší univerzitě, budeme udělovat každoročně,“ řekl rektor Martin Procházka s tím, že ocenění je spojeno s finanční odměnou formou mimořádného stipendia. Čestné uznání rektora je možné udělit za odborné články z aktuálního či předcházejícího roku.

„Předkladatelem návrhu může být pouze proděkanka či proděkan zodpovídající za agendu doktorských studií na fakultě, kde je autor odborného článku navrženého na udělení ocenění zapsán ke studiu,“ upřesnil prorektor pro studium Vít Zouhar s tím, že návrhem se rozumí zaslání odborného článku a průvodního listu v elektronické podobě. „O udělení tohoto čestného uznání pak rozhoduje rektor, který ocení vždy maximálně dva doktorandy za každou fakultu,“ doplnil. Oceněným předá rektor čestné uznání na slavnostním shromáždění, které se v letošním roce uskuteční v rámci listopadové Interdisciplinární doktorandské konference UP.

Podrobné podmínky, pravidla a postup udělení ceny jsou rozepsány ve Statutu ocenění (po přihlášení).

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)