Děkan FF UP: Uděláme maximum, aby se financování humanitních a sociálněvědních oborů změnilo

Jan Stejskal, děkan FF UP, se stal předsedou Asociace děkanů filozofických fakult. Jeho domovská filozofická fakulta se tak ujala koordinační role asociace.
Foto: Jana Greplová
Wednesday 7 December 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

K petici vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého na podporu humanitních a sociálněvědních oborů se připojila také Asociace děkanů filozofických fakult. S cílem navýšit finance pro filozofické fakulty se Asociace shodla na jednotném postupu při jednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou konferencí rektorů.

Vedení Filozofické fakulty UP vystoupilo 22. června s peticí na podporu humanitních a sociálněvědních oborů, v níž se požaduje navýšení financí pro filozofické fakulty. Ty se podle autorů petice ocitají na hranici personálního zajištění výuky i výstupů vědy a výzkumu. Petici podepsalo 1300 signatářů.

„Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocena hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách,“ uvádí autoři petice, k níž se v listopadu připojila i Asociace děkanů filozofických fakult. Na svém jednání se dohodla na jednotném postupu při jednání s MŠMT a Českou konferencí rektorů. Požaduje systémové změny v pravidlech přidělování finančních prostředků, které jsou v současné době zcela nevyhovující.

„Na základě předchozích jednání a příslibů chceme docílit toho, aby ministerstvo přiznalo obdobnou finanční podporu směřovanou do mezd akademických pracovníků, jako již několik let s ohledem na rostoucí platy v regionálním školství dostávají pedagogické fakulty. Situace je krizová, v tuto chvíli hrozí zánik některých kateder, přestože je o studium stále zájem. Rozdělování příspěvku uvnitř univerzit závislé na zastaralých koeficientech ekonomické náročnosti neodráží aktuální situaci a zejména skutečnost, že v rámci tohoto příspěvku devadesát procent běžných nákladů tvoří mzdy,“ uvedla Michaela Hrubá, předsedkyně Asociace děkanů filozofických fakult a děkanka Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na listopadovém jednání asociace, která na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálněvědních pracovišť upozorňuje dlouhodobě, byl do výkonného výboru tohoto grémia zvolen Jan Stejskal, děkan FF UP. Filozofická fakulta Univerzity Palackého se tak dostává do pozice koordinační role asociace na následující období a podle Jana Stejskala bude právě tato agenda stěžejní pro celý volební mandát. Ten má vyvrcholit květnovým setkáním, které se uskuteční v květnu na olomoucké filozofické fakultě.

„Máme za sebou mnoho setkání a jednání na ministerských i univerzitních úrovních a učiníme maximum pro to, abychom v květnu přišli s jasnými výsledky a odpovědí na to, jak budou vyslyšeny požadavky našich podfinancovaných oborů a zajištěna rovnost mezd ve vysokém školství,“ řekl děkan FF UP Jan Stejskal.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)