Děkan FF UP: Uděláme maximum, aby se financování humanitních a sociálněvědních oborů změnilo

Jan Stejskal, děkan FF UP, se stal předsedou Asociace děkanů filozofických fakult. Jeho domovská filozofická fakulta se tak ujala koordinační role asociace.
Foto: Jana Greplová
Středa 7. prosinec 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

K petici vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého na podporu humanitních a sociálněvědních oborů se připojila také Asociace děkanů filozofických fakult. S cílem navýšit finance pro filozofické fakulty se Asociace shodla na jednotném postupu při jednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou konferencí rektorů.

Vedení Filozofické fakulty UP vystoupilo 22. června s peticí na podporu humanitních a sociálněvědních oborů, v níž se požaduje navýšení financí pro filozofické fakulty. Ty se podle autorů petice ocitají na hranici personálního zajištění výuky i výstupů vědy a výzkumu. Petici podepsalo 1300 signatářů.

„Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocena hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách,“ uvádí autoři petice, k níž se v listopadu připojila i Asociace děkanů filozofických fakult. Na svém jednání se dohodla na jednotném postupu při jednání s MŠMT a Českou konferencí rektorů. Požaduje systémové změny v pravidlech přidělování finančních prostředků, které jsou v současné době zcela nevyhovující.

„Na základě předchozích jednání a příslibů chceme docílit toho, aby ministerstvo přiznalo obdobnou finanční podporu směřovanou do mezd akademických pracovníků, jako již několik let s ohledem na rostoucí platy v regionálním školství dostávají pedagogické fakulty. Situace je krizová, v tuto chvíli hrozí zánik některých kateder, přestože je o studium stále zájem. Rozdělování příspěvku uvnitř univerzit závislé na zastaralých koeficientech ekonomické náročnosti neodráží aktuální situaci a zejména skutečnost, že v rámci tohoto příspěvku devadesát procent běžných nákladů tvoří mzdy,“ uvedla Michaela Hrubá, předsedkyně Asociace děkanů filozofických fakult a děkanka Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na listopadovém jednání asociace, která na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálněvědních pracovišť upozorňuje dlouhodobě, byl do výkonného výboru tohoto grémia zvolen Jan Stejskal, děkan FF UP. Filozofická fakulta Univerzity Palackého se tak dostává do pozice koordinační role asociace na následující období a podle Jana Stejskala bude právě tato agenda stěžejní pro celý volební mandát. Ten má vyvrcholit květnovým setkáním, které se uskuteční v květnu na olomoucké filozofické fakultě.

„Máme za sebou mnoho setkání a jednání na ministerských i univerzitních úrovních a učiníme maximum pro to, abychom v květnu přišli s jasnými výsledky a odpovědí na to, jak budou vyslyšeny požadavky našich podfinancovaných oborů a zajištěna rovnost mezd ve vysokém školství,“ řekl děkan FF UP Jan Stejskal.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)