Děkan lékařské fakulty ocenil vědeckou práci akademiků a studentů

Na lékařské fakultě předávali Ceny děkana. Fotogalerie: Martin Višňa
Tuesday 9 April 2019, 8:00 – Text: Martin Višňa

Cenu děkana za excelentní publikační výstupy, patenty či špičkové studentské vědecké práce získalo přes čtyřicet akademiků a studentů. Většině oceněných děkan Milan Kolář osobně pogratuloval a předal diplom při krátkém slavnostním aktu v úvodu zasedání Vědecké rady LF UP.

„Děkuji vám za krásnou práci ve prospěch lékařské fakulty a za opravdu skvělé výsledky, které posunují hranice lékařského poznání. Přeji vám, ať se vám daří i nadále a ať máte ještě spoustu dalších prací v prvním decilu,“ poděkoval laureátům při předávání diplomů děkan Milan Kolář.

Připomněl při tom jedno ze zásadních kritérií předávaných cen. „Stejně jako v předchozích letech jsme vybírali k ocenění za významnou publikační činnost pouze práce, které vyšly v prvním decilu, tedy v 10 procentech nejlepších časopisů. To je ta kvalita a excelence, kterou chceme maximálně podporovat. Letos jsme ocenili dvanáct takovýchto prací,“ doplnil proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti Tomáš Papajík.

Cenu obdržel například Pavel Moudrý z Ústavu molekulární a translační medicíny za práci High speed of fork progression induces DNA replication stress and genomic instability, která vyšla v časopisu Nature, nebo Vladimír Divoký a Monika Horváthová z Ústavu biologie za příspěvky v časopisu Blood.  

Oceněna byla i práce zaměřená na nové hodnocení imunofenotypu osteoartrózy, jejíž hlavní autorkou je Eva Kriegová z Ústavu imunologie. „Naše práce přispívá ke zpřesnění léčby osteoartrózy, což je nejčastější kloubní onemocnění u dospělých. Trpí jím více než 40 procent lidí starší 40 let a můžeme očekávat, že pacientů s tímto onemocněním bude přibývat. Nyní můžeme lépe určit, o jaký typ osteoartrózy se jedná, a můžeme navrhnout nové varianty léčby, které dosud nebyly možné,“ vysvětlila stručně Eva Kriegová s tím, že na práci se kromě kolegů z ústavu podíleli i pracovníci Ortopedické kliniky LF a FNOL a bioinformatici z ostravské VŠB-TU.

Další ceny putovaly k Davidu Karáskovi z III. interní kliniky a Miloši Táborskému z I. interní kliniky za vydané monografie. Za patenty převzali diplomy zaměstnanci ústavů lékařské chemie a biochemie a molekulární a translační medicíny. Cenu za publikaci s významným počtem citací obdržel přednosta Ortopedické kliniky Jiří Gallo, profesorský titul v mladém věku přinesl Cenu děkana za zvýšení kvalifikace Janu Vackovi z Ústavu lékařské chemie a biochemie.

Došlo také na nejlepší studentské vědecké práce loňského roku, oceněno jich bylo devatenáct. „Jsme hrdí, že studenti publikují jako první autoři v impaktovaných časopisech. Cena děkana je pro ně takové povzbuzení do další činnosti,“ komentoval proděkan Tomáš Papajík.

Ceny děkana uděluje lékařská fakulta každoročně ve snaze podpořit prestiž vědecké práce a kvalifikační růst členů akademické obce. Celková částka finančních odměn, které se s cenami pojí, letos dosáhla jednoho milionu korun.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)