Doktorandky a doktorandi mohou využívat výhody ISICu i zaměstnanecké karty

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Monday 26 September 2022, 8:35 – Text: (red)

Studentky a studenty doktorských studijních programů i další studující, kteří na UP zároveň pracují, dlouhou dobu trápila komplikovaná situace s identifikačními kartami – není totiž možné vlastnit zároveň průkaz ISIC a klasickou zaměstnaneckou kartu s čipem. Řešení v podobě bezčipové karty shrnuje tento text, který připravilo oddělení pro doktorské studium z podnětu Grémia doktorandek a doktorandů.

Podle zákona musí každý student/studentka vlastnit studentský průkaz. Na UP je průkazem studenta identifikační karta (ISIC či modrá studentská karta). Protože je ale vždy platná pouze poslední vytištěná čipová karta, nemůže být studujícím v prezenční formě doktorského studia zneplatněn jejich ISIC tiskem zaměstnanecké čipové karty. Doktorandi a doktorandky by tím přišli o mezinárodní benefity spojené s průkazem ISIC, jehož výdej není věkově omezen (to však neplatí o všech výhodách, které se na něj vážou).

Studenti, kteří jsou zároveň zaměstnanci, proto mají možnost nechat si vystavit bezčipovou zaměstnaneckou kartu. Stávající ISIC se tedy nadále uplatní v menzách, knihovnách nebo pro vstupy do budov, zatímco pro čerpání benefitů a slev u partnerů poslouží nová bezčipová karta. Podrobnější přehled využívání karet a výhod, které přináší status studenta a zároveň zaměstnance UP, přinášíme podrobněji níže.

Stravování v menzách

Doktorandky a doktorandi, kteří jsou zároveň zaměstnanci, mohou i nadále využívat výhodnějšího studentského stravování v menze a nakupovat v bufetech FreshUP. V případě, že je výše pracovního úvazku minimálně 3 hodiny denně, poskytuje UP navíc příspěvek na stravování v peněžní formě v podobě stravenkového paušálu.

Menzu je možné využívat také v roli zaměstnance na tzv. volný účet. V tom případě jsou platné zaměstnanecké ceny, které se nestrhávají z nabitého kreditu jako u studentů, ale z měsíční mzdy. V případě zájmu je zapotřebí na příslušeném mzdovém oddělení podepsat dohodu o srážkách ze mzdy.

Do knihovny i pro prezenční výpůjčky

ISIC se nadále uplatní i jako průkaz do univerzitní knihovny. Doktorandi/doktorandky a zároveň zaměstnanci/zaměstnankyně mohou využít výpůjčky většího počtu knih či výpůjčky prezenčních knih na omezenou dobu.

Vstupy do budov UP

V případě souběhu zaměstnání a studia je možné na kartu ISIC nechat nastavit i vstupy do univerzitních budov, prostor a učeben. K tomu je potřeba oslovit odpovědnou osobu, která vstupy zařizuje. Na každé fakultě je odpovědnou osobou někdo jiný (nadřízený pracovník, vedoucí katedry či osoba spravující budovu), je tedy potřeba se poptat například u kolegů a danou osobu oslovit.

Bezčipová identifikační zaměstnanecká karta

Doktorand/doktorandka a zároveň zaměstnanec/zaměstnankyně může pro čerpání zaměstnaneckých benefitů požádat o tisk bezčipové karty zaměstnance. Bezčipová zaměstnanecká karta se však nevydává automaticky, v případě zájmu je třeba oslovit pracoviště identifikačních karet na CVT, které sídlí ve Zbrojnici na Biskupském náměstí 1 ve druhém poschodí. S vytištěnou bezčipovou identifikační kartou zaměstnance pak lze využívat zaměstnanecké benefity v rámci univerzity i u externích smluvních partnerů.

Ztrátu či odcizení jakékoliv identifikační karty je vždy nutné neprodleně nahlásit (prostřednictvím HelpDesku, telefonicky nebo mailem) a kartu zablokovat.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)