Dostaňte svůj výzkum na trh. Další výzva projektů Proof-of-Concept zahájena

Foto: VTP UP
Friday 9 April 2021, 14:00 – Text: Dominika Knappová

Chcete uplatnit výsledky svého výzkumu v praxi a využít tak komerční potenciál svého nápadu? Chcete, aby se vaše bádání uchytilo v reálném životě a pomáhalo lidem? Pak využijte možnosti přihlásit se do tradiční kontinuální výzvy na projekty Proof-of-Concept (PoC), které na UP koordinuje Vědeckotechnický park UP. Čas máte do 1. června. S plánováním a rozhodováním vám pomůže i speciální online seminář.

Výzva je určena pro zájemce z řad zaměstnanců a studentů doktorského studia UP. Projekty Proof-of-concept z programu GAMA 2 Technologické agentury ČR jsou zaměřeny na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní uplatnění, respektive na uplatnění aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací. „Hledáme takové projekty, které jsou vhodné na ověření přenositelnosti vědy a výzkumu do praxe, například vytvořením metodiky, funkčního prototypu, ověřené technologie nebo beta verze softwaru,“ uvedl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu VTP UP. „Projekty by měly mít vysoký potenciál praktického uplatnění a významný dopad na společnost. Hledáme jak projekty z přírodních věd, tak i z oblasti SSHA (Social Sciences, Humaties and Arts),“ dodal.

Přemýšlíte, jestli je váš nápad pro PoC vhodný? Zúčastněte se speciálního semináře, který se uskuteční dne 3. května 2021 ve 13:00 na MS Teams (další informace na webu VTP UP). Pokud vám termín semináře nevyhovuje, můžete si konzultaci domluvit přímo s našimi manažery.

Své přihlášky můžete zasílat do 1. června 2021. Poté budou přihlášky vyhodnoceny a předloženy Radě pro komercializaci. Vybrané projekty bude možné následně zahájit od 1. srpna 2021.

V aktuálním programu GAMA 2 pro období 2020–2022 je na projekty připraveno více než 17 milionů korun. Finance lze využít na nákup materiálu, cestovné, služby a mzdy řešitelů. PoC projekty jsou na UP realizovány od roku 2014 a dosud bylo podpořeno již více než 40 dílčích projektů. V současné době je v řešení 7 projektů: Testbal (www.acbaluo.cz), TETRECOM (www.tetrecom.cz), Active (www.ac-tive.cz), TFL – Typing for Life  (www.typingforlife.cz), Nanoroušky (www.argecure.com), ZEDA (www.zeda.cz) a Fenotyper (phenotyper.vtpup.cz).

Veškeré dokumenty potřebné k podání přihlášky naleznete na stránkách VTP UP, v sekci Dokumenty ke stažení. Další informace o projektech PoC na UP jsou dostupné na stránkách VTP UP: http://transfer.vtpup.cz/pro-univerzitu/#PoC-id  nebo http://poc.vtpup.cz.

Harmonogram výzvy PoC projektů:

1. 4.       Vyhlášení příjmu přihlášek PoC   

3. 5.       Seminář pro žadatele na MS Teams (13:00–14:00)

1. 6.       Odevzdání přihlášek dílčích projektů

od 2. 6.   Interní hodnocení odevzdaných PoC přihlášek

25. 6.      Předložení projektů Radě pro komercializaci

9. 7.        Zasedání Rady pro komercializaci

do 16. 7. Schvalování vybraných projektů rektorem UP

19. 7.      Zaslání schválených projektů na finální schválení TA ČR

1. 8.        Zahájení řešení schválených a potvrzených dílčích PoC projektů

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)