Dvě stovky vysokoškoláků z Číny zahájily letní studium na pedagogické fakultě

Studenti z Číny přijeli studovat na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého.
Fotogalerie: Milada Hronová
Friday 21 July 2017, 7:42 – Text: Milada Hronová

Téměř dvě stě studentů, pedagogů i zaměstnanců deseti různých čínských univerzit přijelo studovat na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Až do 20. srpna se zde v rámci Letních škol European and Czech Culture budou věnovat angličtině, dramaterapii, pohybovým aktivitám, hudební nebo výtvarné výchově. 

Slavnostního zahájení třetího ročníku Letních škol European and Czech Culture se účastnil i děkan fakulty Čestmír Serafín, který všem studentům popřál hodně zdaru. Dopolední program zpestřila v aule fakulty i část z Olomouckých barokních slavností. Divadlo Facka zahrálo před početným čínským obecenstvem pantomimické představení Harlekýnova dobrodružství, jehož autorem je Tomáš Hanzlík z katedry hudební výchovy.

S nabídkou letních škol pro čínské posluchače přišla Univerzita Palackého před třemi lety a od té doby o ně zájem neustále roste. Podle Vojtěcha Regece, proděkana pro zahraniční záležitost fakulty, by se v budoucnu měly školy otevřít i studentům z jiných států, především z USA. „Čína bezesporu patří k zemím, o které má Univerzita Palackého velký zájem. Velmi rychle se rozvíjí a vzdělání tam hraje stěžejní roli,“ řekl Vojtěch Regec.

Je přesvědčen, že právě díky pozitivním referencím loňských a předloňských účastníků se letos přihlásilo ke studiu na Univerzitě Palackého ještě víc posluchačů. „Jsou to vesměs studenti prvních a druhých ročníků vysokých škol a všichni přijeli do Olomouce s velkým zájmem. Největší je stabilně zájem o angličtinu. Populární je však i výtvarná výchova. Letošní top nabídkou se stala hudebka, o kterou se zajímala řada dalších studentů i v době, kdy už byly kapacity dávno naplněny,“ dodal Regec. V minulosti působil tento akademik pedagogické fakulty půl roku v čínském Leshanu a profil letních škol na UP připravoval právě na základě zájmu čínských univerzit.

Dvě stovky studentů jsou nyní již rozděleny do třinácti skupin. Každý den začínají s výukou od půl desáté a konči odpoledne. S organizací školy nám pomáhá našich 27 studentů, kteří připravují i volnočasové aktivity. V nabídce je mají čínští vysokoškoláci každý den po výuce,“ doplnil proděkan Vojtěch Regec. Dodal, že kromě lanového centra, laser arény, akvaparku, bowlingu a řady různých výletů do Prahy či Vídně jim Univerzita Palackého nabízí i možnost naučit se základům češtiny. Protože většina těchto studentů je v Olomouci poprvé, fakulta jim kromě kvalitní výuky představila také bakalářské a magisterské programy, které lze na pedagogické fakultě studovat v angličtině.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)