Dvě stovky vysokoškoláků z Číny zahájily letní studium na pedagogické fakultě

Studenti z Číny přijeli studovat na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého.
Fotogalerie: Milada Hronová
pátek 21. července 2017, 07:42 - Text: Milada Hronová

Téměř dvě stě studentů, pedagogů i zaměstnanců deseti různých čínských univerzit přijelo studovat na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého. Až do 20. srpna se zde v rámci Letních škol European and Czech Culture budou věnovat angličtině, dramaterapii, pohybovým aktivitám, hudební nebo výtvarné výchově. 

Slavnostního zahájení třetího ročníku Letních škol European and Czech Culture se účastnil i děkan fakulty Čestmír Serafín, který všem studentům popřál hodně zdaru. Dopolední program zpestřila v aule fakulty i část z Olomouckých barokních slavností. Divadlo Facka zahrálo před početným čínským obecenstvem pantomimické představení Harlekýnova dobrodružství, jehož autorem je Tomáš Hanzlík z katedry hudební výchovy.

S nabídkou letních škol pro čínské posluchače přišla Univerzita Palackého před třemi lety a od té doby o ně zájem neustále roste. Podle Vojtěcha Regece, proděkana pro zahraniční záležitost fakulty, by se v budoucnu měly školy otevřít i studentům z jiných států, především z USA. „Čína bezesporu patří k zemím, o které má Univerzita Palackého velký zájem. Velmi rychle se rozvíjí a vzdělání tam hraje stěžejní roli,“ řekl Vojtěch Regec.

Je přesvědčen, že právě díky pozitivním referencím loňských a předloňských účastníků se letos přihlásilo ke studiu na Univerzitě Palackého ještě víc posluchačů. „Jsou to vesměs studenti prvních a druhých ročníků vysokých škol a všichni přijeli do Olomouce s velkým zájmem. Největší je stabilně zájem o angličtinu. Populární je však i výtvarná výchova. Letošní top nabídkou se stala hudebka, o kterou se zajímala řada dalších studentů i v době, kdy už byly kapacity dávno naplněny,“ dodal Regec. V minulosti působil tento akademik pedagogické fakulty půl roku v čínském Leshanu a profil letních škol na UP připravoval právě na základě zájmu čínských univerzit.

Dvě stovky studentů jsou nyní již rozděleny do třinácti skupin. Každý den začínají s výukou od půl desáté a konči odpoledne. S organizací školy nám pomáhá našich 27 studentů, kteří připravují i volnočasové aktivity. V nabídce je mají čínští vysokoškoláci každý den po výuce,“ doplnil proděkan Vojtěch Regec. Dodal, že kromě lanového centra, laser arény, akvaparku, bowlingu a řady různých výletů do Prahy či Vídně jim Univerzita Palackého nabízí i možnost naučit se základům češtiny. Protože většina těchto studentů je v Olomouci poprvé, fakulta jim kromě kvalitní výuky představila také bakalářské a magisterské programy, které lze na pedagogické fakultě studovat v angličtině.