Heinrich Pompey: Víra a charitní moudrost zlomeného člověka vnitřně napřimuje

Čestný titul doctor honoris causa předala Heinrichu Pompeyovi prorektorka Jitka Ulrichová.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Wednesday 25 October 2017, 14:00 – Text: Velena Mazochová

Do historie Univerzity Palackého se dnes jako její čestný doktor zapsal jeden z nejvýznamnějších evropských představitelů teologie charity Heinrich Pompey. Při slavnostním aktu v olomouckém Arcibiskupském paláci obdržel titul doctor honoris causa za přínos v oblasti křesťanské sociální práce a budování odborného pracoviště na CMTF UP. 

Emeritního ředitele Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Univerzitě Freiburg a prvního vedoucího katedry křesťanské sociální práce CMTF Heinricha Pompeye představil děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel. Připomněl celosvětový význam jeho role při rozvoji teologie charity a jeho zásluhy o vznik olomouckého pracoviště. „Díky jeho pomoci se zde podařilo sestavit pedagogický sbor a získat akreditace pro navazující magisterské studium. Ocenění čestným doktorátem odráží naše uznání za jeho ochotu spolu s námi posílit a inspirovat společně sdílenou křesťanskou sociální kulturu, pro kterou se angažoval v řadě dalších míst v Evropě,“ zdůraznil Peter Tavel. 

Podle prorektora Víta Zouhara se Heinrich Pompey zasloužil o nový dialog mezi teologií a sociálními vědami, který na počátku devadesátých let znovu přinesl do akademického prostředí německých univerzit. Podle jejich vzoru začaly vznikat obdobné obory v dalších zemích včetně České republiky. „Univerzitě Palackého přinesl také nová badatelská témata, mobilitu a logické začlenění do mezinárodní komunity stejně jako nové ekumenické možnosti jak rozšiřovat sociální práci napříč vírami,“ uvedl Vít Zouhar. „Nebýt takových vůdčích a nadšených osobností, nemohli bychom docílit výsledků, kterých dosahujeme. A to nejen v oblastech, které tradičně pokládáme za nejdůležitější, ale i v roli, ve které je univerzita prostorem pro šíření humanity,“ doplnil prorektor.

Ocenění olomoucké univerzity a její teologické fakulty převzal nový čestný doktor s radostí a vděčností. „Je mi potěšením, že jsem navzdory svým omezeným možnostem a kompetencím mohl svým angažmá zde v Olomouci přispět k inovaci starobylé a úctyhodné charitní kultury Česka,“ uvedl Heinrich Pompey. 

Humanitas Christiana 

Ztráta perspektivy a smyslu života, „existenciální infarkt“ – v takové situaci se podle Heinricha Pompeye ocitá člověk postižený nouzí a utrpením, které už nezvládá řešit vlastními silami a je odkázán na pomoc okolí. „Tuto životní odvahu a bazální životní důvěru je nutné znovu nastolit a vybudovat, zvláště tehdy, má-li být pomoc udržitelná a účinná. K této službě ´religia´, ve smyslu ´re-ligare´, tedy službě existenciálního ´znovu-napojení´, chce křesťanská sociální práce uschopňovat,“ zdůraznil Heinrich Pompey. 

Pomoc osobám v mezních životních situacích, jako jsou bezdomovectví, nezaměstnanost, zdravotní postižení, migrace nebo chudoba se podle něj z teologického hlediska neváže pouze k ekonomické, psychologicko-pedagogické nebo sociálně-pracovní podpoře. „Budoucím charitním pracovníkům a těm, kteří osoby postižené nouzí a utrpením doprovázejí, je třeba také otevřít energii víry a charitní moudrosti, Humanitas Christiana, a zprostředkovávat tak kompetenci, která pomáhá i existenciálně. Zlomeného či sklíčeného člověka znovu vnitřně napřimuje a pozvedá,“ uvedl Heinrich Pompey. 

Pocta padesátileté tradici 

Čestný doktorát UP chápe Heinrich Pompey jako poctu, která uzavírá jeho více než padesátiletou tradici vědecké „spřízněnosti“ s teologií a humanitními vědami v České republice. Připomněl přitom dlouhou historii vědeckých kontaktů v oblasti Humanitas Christiana mezi Freiburgem a Olomoucí i své vlastní osobní kontakty v období Pražského jara, normalizace a po listopadu 1989. 

„Udělení čestného doktorátu je tedy výrazem živé vědecké spolupráce ve službě charitní teologie a evropského humanismu, ale zároveň i duchovní i praktické spřízněnosti našeho kulturního a sociálního prostoru,“ zdůraznil Heinrich Pompey. 

První čestný titul doctor honoris causa Univerzity Palackého obdržel v roce 1990 prezident Václav Havel. Od té doby jej převzalo na pět desítek laureátů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů.  

Další informace najdete také ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)