Heinrich Pompey: Víra a charitní moudrost zlomeného člověka vnitřně napřimuje

Čestný titul doctor honoris causa předala Heinrichu Pompeyovi prorektorka Jitka Ulrichová.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Středa 25. říjen 2017, 14:00 – Text: Velena Mazochová

Do historie Univerzity Palackého se dnes jako její čestný doktor zapsal jeden z nejvýznamnějších evropských představitelů teologie charity Heinrich Pompey. Při slavnostním aktu v olomouckém Arcibiskupském paláci obdržel titul doctor honoris causa za přínos v oblasti křesťanské sociální práce a budování odborného pracoviště na CMTF UP. 

Emeritního ředitele Institutu pro charitní studia a křesťanskou sociální práci na Univerzitě Freiburg a prvního vedoucího katedry křesťanské sociální práce CMTF Heinricha Pompeye představil děkan cyrilometodějské teologické fakulty Peter Tavel. Připomněl celosvětový význam jeho role při rozvoji teologie charity a jeho zásluhy o vznik olomouckého pracoviště. „Díky jeho pomoci se zde podařilo sestavit pedagogický sbor a získat akreditace pro navazující magisterské studium. Ocenění čestným doktorátem odráží naše uznání za jeho ochotu spolu s námi posílit a inspirovat společně sdílenou křesťanskou sociální kulturu, pro kterou se angažoval v řadě dalších míst v Evropě,“ zdůraznil Peter Tavel. 

Podle prorektora Víta Zouhara se Heinrich Pompey zasloužil o nový dialog mezi teologií a sociálními vědami, který na počátku devadesátých let znovu přinesl do akademického prostředí německých univerzit. Podle jejich vzoru začaly vznikat obdobné obory v dalších zemích včetně České republiky. „Univerzitě Palackého přinesl také nová badatelská témata, mobilitu a logické začlenění do mezinárodní komunity stejně jako nové ekumenické možnosti jak rozšiřovat sociální práci napříč vírami,“ uvedl Vít Zouhar. „Nebýt takových vůdčích a nadšených osobností, nemohli bychom docílit výsledků, kterých dosahujeme. A to nejen v oblastech, které tradičně pokládáme za nejdůležitější, ale i v roli, ve které je univerzita prostorem pro šíření humanity,“ doplnil prorektor.

Ocenění olomoucké univerzity a její teologické fakulty převzal nový čestný doktor s radostí a vděčností. „Je mi potěšením, že jsem navzdory svým omezeným možnostem a kompetencím mohl svým angažmá zde v Olomouci přispět k inovaci starobylé a úctyhodné charitní kultury Česka,“ uvedl Heinrich Pompey. 

Humanitas Christiana 

Ztráta perspektivy a smyslu života, „existenciální infarkt“ – v takové situaci se podle Heinricha Pompeye ocitá člověk postižený nouzí a utrpením, které už nezvládá řešit vlastními silami a je odkázán na pomoc okolí. „Tuto životní odvahu a bazální životní důvěru je nutné znovu nastolit a vybudovat, zvláště tehdy, má-li být pomoc udržitelná a účinná. K této službě ´religia´, ve smyslu ´re-ligare´, tedy službě existenciálního ´znovu-napojení´, chce křesťanská sociální práce uschopňovat,“ zdůraznil Heinrich Pompey. 

Pomoc osobám v mezních životních situacích, jako jsou bezdomovectví, nezaměstnanost, zdravotní postižení, migrace nebo chudoba se podle něj z teologického hlediska neváže pouze k ekonomické, psychologicko-pedagogické nebo sociálně-pracovní podpoře. „Budoucím charitním pracovníkům a těm, kteří osoby postižené nouzí a utrpením doprovázejí, je třeba také otevřít energii víry a charitní moudrosti, Humanitas Christiana, a zprostředkovávat tak kompetenci, která pomáhá i existenciálně. Zlomeného či sklíčeného člověka znovu vnitřně napřimuje a pozvedá,“ uvedl Heinrich Pompey. 

Pocta padesátileté tradici 

Čestný doktorát UP chápe Heinrich Pompey jako poctu, která uzavírá jeho více než padesátiletou tradici vědecké „spřízněnosti“ s teologií a humanitními vědami v České republice. Připomněl přitom dlouhou historii vědeckých kontaktů v oblasti Humanitas Christiana mezi Freiburgem a Olomoucí i své vlastní osobní kontakty v období Pražského jara, normalizace a po listopadu 1989. 

„Udělení čestného doktorátu je tedy výrazem živé vědecké spolupráce ve službě charitní teologie a evropského humanismu, ale zároveň i duchovní i praktické spřízněnosti našeho kulturního a sociálního prostoru,“ zdůraznil Heinrich Pompey. 

První čestný titul doctor honoris causa Univerzity Palackého obdržel v roce 1990 prezident Václav Havel. Od té doby jej převzalo na pět desítek laureátů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj poznání a šíření humanitních ideálů.  

Další informace najdete také ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)