Hostující profesor Raymond Rosales přednesl na lékařské fakultě svou inaugurační přednášku

Profesor Raymond Rosales.
Foto: archiv Neurologické kliniky LF UP a FNOL
Friday 29 April 2022, 13:00 – Text: (red)

Profesor Raymond Rosales, přednosta Neurologické a psychiatrické kliniky University Santo Tomas Hospital v Manile na Filipínách, který byl na základě návrhu Vědecké rady LF UP a schválení fakultního a univerzitního akademického senátu rektorem UP jmenován hostujícím profesorem Univerzity Palackého, přednesl svou inaugurační přednášku na půdě lékařské fakulty, v historické posluchárně Neurologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Přednáška s názvem Combined parkinsonism and dystonia proposing „Lubag“ as a model basal ganglia neurodegenerative disorder se zabývala patofyziologií, patologií a klinikou dystonie a parkinsonismu, se zvláštním zřetelem na onemocnění nazvané X-linked dystonia-parkinsonism (DYT3), domorodým názvem „Lubag“, který v místním dialektu znamená „kroutit se“. Toto onemocnění je endemickou formou parkinsonismu, jež se vyskytuje pouze v rodinách rybářů z vesnic na severním pobřeží filipínského ostrova Panay v souostroví Visayas a u jejich potomků. Onemocnění bylo popsáno v roce 1976 a profesor Rosales se významně podílel na pozdějším detailním poznání charakteristik nemoci, zejména jejího genetického pozadí. Také hlavním dílem přispěl k tomu, že nemocným venkovanům mohla být poskytnuta první účinná léčba, a to hluboká mozková stimulace, která byla zpočátku prováděna v Německu na univerzitě v Lübecku a nedávno byla nově zavedena v Manile.

Profesor Rosales pochází z filipínského ostrova Cebu, vystudoval lékařskou fakultu v Manile, postgraduální studium absolvoval na univerzitě v Kagošimě v Japonsku, další studijní pobyty absolvoval na Columbia Univerzity v New Yorku a na Mayo Clinic v Rochesteru. Je prezidentem Asian-Oceanic Myology Center a předsedou Asian and Oceanian Section of the International Parkinson and Movement Disorders Society. Je autorem a spoluautorem stovek prací v prestižních periodicích, editorem a spolueditorem řady monografií a učebnic, také členem řady redakčních rad odborných časopisů věnujících se poruchám motoriky, neuropsychiatrii nebo nervosvalovým onemocněním.

„Spolupráce profesora Rosalese a jeho kliniky s Neurologickou klinikou LF UP a FNOL je velmi intenzivní a trvá řadu let, zahrnuje nejenom společný výzkum a publikace, ale i opakované výměnné pobyty akademiků obou pracovišť. Doktorandi profesora Rosalese opakovaně pobývali na našem pracovišti, a specialisté z naší kliniky a Ústavu klinické a molekulární patologie opakovaně přednášeli na doktorandských sympoziích v Manile. Pouze pandemie covidu-19 na určitý čas tuto spolupráci omezila na digitální kontakt, ale dnes vlastně obnovujeme její ‚prezenční‘ charakter. Nakonec spolupráce Univerzity Palackého a University of Santo Tomas v Manile v oblasti doktorandské mobility byla v roce 2018 stvrzena smlouvou, slavnostně signovanou zástupci obou institucí na jednom z doktorandských sympozií na manilské univerzitě,“ řekl při představení recipienta přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL a proděkan LF UP pro vědu, výzkum a grantovou činnost Petr Kaňovský.

Inaugurační přednášku uvedl děkan LF UP Josef Zadražil, který profesora Rosalese přivítal na půdě fakulty. Dekret hostujícího profesora potom Raymondu Rosalesovi předal rektor UP Martin Procházka, který ve svém pozdravu uvedl, že právě kvalitní mezinárodní spolupráce je podkladem excelentních výsledků vědy a výzkumu, kterých Univerzita Palackého dosahuje.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)