Hostující profesor Raymond Rosales přednesl na lékařské fakultě svou inaugurační přednášku

Profesor Raymond Rosales.
Foto: archiv Neurologické kliniky LF UP a FNOL
Pátek 29. duben 2022, 13:00 – Text: (red)

Profesor Raymond Rosales, přednosta Neurologické a psychiatrické kliniky University Santo Tomas Hospital v Manile na Filipínách, který byl na základě návrhu Vědecké rady LF UP a schválení fakultního a univerzitního akademického senátu rektorem UP jmenován hostujícím profesorem Univerzity Palackého, přednesl svou inaugurační přednášku na půdě lékařské fakulty, v historické posluchárně Neurologické kliniky LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Přednáška s názvem Combined parkinsonism and dystonia proposing „Lubag“ as a model basal ganglia neurodegenerative disorder se zabývala patofyziologií, patologií a klinikou dystonie a parkinsonismu, se zvláštním zřetelem na onemocnění nazvané X-linked dystonia-parkinsonism (DYT3), domorodým názvem „Lubag“, který v místním dialektu znamená „kroutit se“. Toto onemocnění je endemickou formou parkinsonismu, jež se vyskytuje pouze v rodinách rybářů z vesnic na severním pobřeží filipínského ostrova Panay v souostroví Visayas a u jejich potomků. Onemocnění bylo popsáno v roce 1976 a profesor Rosales se významně podílel na pozdějším detailním poznání charakteristik nemoci, zejména jejího genetického pozadí. Také hlavním dílem přispěl k tomu, že nemocným venkovanům mohla být poskytnuta první účinná léčba, a to hluboká mozková stimulace, která byla zpočátku prováděna v Německu na univerzitě v Lübecku a nedávno byla nově zavedena v Manile.

Profesor Rosales pochází z filipínského ostrova Cebu, vystudoval lékařskou fakultu v Manile, postgraduální studium absolvoval na univerzitě v Kagošimě v Japonsku, další studijní pobyty absolvoval na Columbia Univerzity v New Yorku a na Mayo Clinic v Rochesteru. Je prezidentem Asian-Oceanic Myology Center a předsedou Asian and Oceanian Section of the International Parkinson and Movement Disorders Society. Je autorem a spoluautorem stovek prací v prestižních periodicích, editorem a spolueditorem řady monografií a učebnic, také členem řady redakčních rad odborných časopisů věnujících se poruchám motoriky, neuropsychiatrii nebo nervosvalovým onemocněním.

„Spolupráce profesora Rosalese a jeho kliniky s Neurologickou klinikou LF UP a FNOL je velmi intenzivní a trvá řadu let, zahrnuje nejenom společný výzkum a publikace, ale i opakované výměnné pobyty akademiků obou pracovišť. Doktorandi profesora Rosalese opakovaně pobývali na našem pracovišti, a specialisté z naší kliniky a Ústavu klinické a molekulární patologie opakovaně přednášeli na doktorandských sympoziích v Manile. Pouze pandemie covidu-19 na určitý čas tuto spolupráci omezila na digitální kontakt, ale dnes vlastně obnovujeme její ‚prezenční‘ charakter. Nakonec spolupráce Univerzity Palackého a University of Santo Tomas v Manile v oblasti doktorandské mobility byla v roce 2018 stvrzena smlouvou, slavnostně signovanou zástupci obou institucí na jednom z doktorandských sympozií na manilské univerzitě,“ řekl při představení recipienta přednosta Neurologické kliniky LF UP a FNOL a proděkan LF UP pro vědu, výzkum a grantovou činnost Petr Kaňovský.

Inaugurační přednášku uvedl děkan LF UP Josef Zadražil, který profesora Rosalese přivítal na půdě fakulty. Dekret hostujícího profesora potom Raymondu Rosalesovi předal rektor UP Martin Procházka, který ve svém pozdravu uvedl, že právě kvalitní mezinárodní spolupráce je podkladem excelentních výsledků vědy a výzkumu, kterých Univerzita Palackého dosahuje.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)