Konference o bezdrátových technologiích pro děti se sluchovým postižením vzbudila zájem i na Slovensku

Repro: Žurnál UP
Thursday 29 April 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

O bezdrátových technologiích sloužících ke kompenzaci vad sluchu u dětí se diskutovalo na konferenci, kterou uspořádal Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Téma zaujalo stovku logopedů a dalších odborníků z celé České republiky. Organizátoři nyní připravují program i pro zájemce ze Slovenska. 

Cílem konference, která se jako spousta dalších akcí v současné době uskutečnila online, bylo přiblížit možnost využití bezdrátových technologií, které slouží k lepšímu porozumění mluvenému slovu u uživatelů sluchadel a kochleárních implantátů. Technologie, jako je například takzvaný vzdálený mikrofon, se v zahraničí běžně využívají i u dětí, u nás je však o nich stále nízké povědomí.

Program vycházel z praktických zkušeností odborníků a také rozsáhlého výzkumu, který na OUSHI realizovali v rámci projektu Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením. Dopolední blok přednášek, který byl otevřený i dopředu nepřihlášeným účastníkům, přinesl příspěvky věnované projektovým aktivitám a jeho výsledkům, také praktickým zkušenostem s využíváním bezdrátových technologií například ve školní třídě. Ranní témata byla dále rozvíjena v odpoledních pracovních skupinách, diskutovala se mimo jiné otázka financování těchto pomůcek, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

„Důkazem toho, že toto téma je pro odborníky poutavé, je, že kapacita konference byla naplněna během několika dní po spuštění registrace, ale i to, že nás slovenští kolegové požádali, ať konferenci na stejné téma realizujeme i pro odborníky a rodiče na Slovensku,“ uvedla organizátorka a řešitelka zmíněného projektu Kristýna Gábová.

„Konference byla akreditovaná Asociací klinických logopedů ČR, proto třetina účastníků byli logopedi. Druhou třetinu tvořili poradci rané péče a pracovníci speciálně pedagogických center, dále se zúčastnili pedagogové, lékaři, kliničtí inženýři a další odborníci na sluchové vady u dětí,“ dodala výzkumnice z OUSHI.

Na projektu Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením, který v programu Zéta podpořila Technologická agentura ČR, spolupracovala Cyrilometodějská teologická fakulta UP zejména s firmou Reja coby aplikačním garantem projektu. Vedle konferencí je výstupem projektu také metodika zaměřená na využívání bezdrátových technologií nebo právě dokončované nové téma na portálu hovoryozdravi.cz, který na OUSHI vzniká. Stěžejním přínosem je vůbec odborné uchopení této problematiky. 

„Díky projektu se nám podařilo zvýšit povědomí o možnosti využití bezdrátových technologií i u skupiny dětí raného a předškolního věku se sluchovým postižením. Díky tomu, že si rodiče mohli pomůcky v rámci projektu vyzkoušet, měli prostor posoudit, zda by bezdrátové technologie chtěli a mohli zahrnout do každodenní péče o své děti. V ČR dosud převažoval názor, že je vhodné tyto technologie vyzkoušet až u dětí školního věku, což se snad díky metodice a výsledkům výzkumů podaří změnit,“ uzavřela další řešitelka projektu Radka Horáková, která působí na katedře speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)