Konference o bezdrátových technologiích pro děti se sluchovým postižením vzbudila zájem i na Slovensku

Repro: Žurnál UP
Čtvrtek 29. duben 2021, 13:00 – Text: Martin Višňa

O bezdrátových technologiích sloužících ke kompenzaci vad sluchu u dětí se diskutovalo na konferenci, kterou uspořádal Institut sociálního zdraví (OUSHI) Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Téma zaujalo stovku logopedů a dalších odborníků z celé České republiky. Organizátoři nyní připravují program i pro zájemce ze Slovenska. 

Cílem konference, která se jako spousta dalších akcí v současné době uskutečnila online, bylo přiblížit možnost využití bezdrátových technologií, které slouží k lepšímu porozumění mluvenému slovu u uživatelů sluchadel a kochleárních implantátů. Technologie, jako je například takzvaný vzdálený mikrofon, se v zahraničí běžně využívají i u dětí, u nás je však o nich stále nízké povědomí.

Program vycházel z praktických zkušeností odborníků a také rozsáhlého výzkumu, který na OUSHI realizovali v rámci projektu Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením. Dopolední blok přednášek, který byl otevřený i dopředu nepřihlášeným účastníkům, přinesl příspěvky věnované projektovým aktivitám a jeho výsledkům, také praktickým zkušenostem s využíváním bezdrátových technologií například ve školní třídě. Ranní témata byla dále rozvíjena v odpoledních pracovních skupinách, diskutovala se mimo jiné otázka financování těchto pomůcek, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

„Důkazem toho, že toto téma je pro odborníky poutavé, je, že kapacita konference byla naplněna během několika dní po spuštění registrace, ale i to, že nás slovenští kolegové požádali, ať konferenci na stejné téma realizujeme i pro odborníky a rodiče na Slovensku,“ uvedla organizátorka a řešitelka zmíněného projektu Kristýna Gábová.

„Konference byla akreditovaná Asociací klinických logopedů ČR, proto třetina účastníků byli logopedi. Druhou třetinu tvořili poradci rané péče a pracovníci speciálně pedagogických center, dále se zúčastnili pedagogové, lékaři, kliničtí inženýři a další odborníci na sluchové vady u dětí,“ dodala výzkumnice z OUSHI.

Na projektu Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením, který v programu Zéta podpořila Technologická agentura ČR, spolupracovala Cyrilometodějská teologická fakulta UP zejména s firmou Reja coby aplikačním garantem projektu. Vedle konferencí je výstupem projektu také metodika zaměřená na využívání bezdrátových technologií nebo právě dokončované nové téma na portálu hovoryozdravi.cz, který na OUSHI vzniká. Stěžejním přínosem je vůbec odborné uchopení této problematiky. 

„Díky projektu se nám podařilo zvýšit povědomí o možnosti využití bezdrátových technologií i u skupiny dětí raného a předškolního věku se sluchovým postižením. Díky tomu, že si rodiče mohli pomůcky v rámci projektu vyzkoušet, měli prostor posoudit, zda by bezdrátové technologie chtěli a mohli zahrnout do každodenní péče o své děti. V ČR dosud převažoval názor, že je vhodné tyto technologie vyzkoušet až u dětí školního věku, což se snad díky metodice a výsledkům výzkumů podaří změnit,“ uzavřela další řešitelka projektu Radka Horáková, která působí na katedře speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)