Mezinárodní studentská konference v Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty UP

Fotogalerie: Archiv ÚCJ PdF UP
Wednesday 5 April 2023, 10:30

Ve dnech 28.–29. 3. se v Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty po čtyřleté přestávce opět konala mezinárodní studentská konference, konkrétně její 5. ročník. Ústav cizích jazyků konferenci již potřetí pořádal ve spolupráci s Durham University ve Velké Británii. Pro studenty této univerzity je konference součástí jejich týdenního studijního a poznávacího pobytu v České republice.

Název konference Connecting research communities vystihuje hlavní myšlenku této akce, tedy umožnit studentům setkat se s vrstevníky z jiných univerzit a porovnat a prodiskutovat výzkumná témata, kterými se v rámci svého studia zabývají.

Konference se v tomto roce zúčastnilo celkem 34 studentů, z toho 12 bylo z Durham University a 22 z ÚCJ PdF UP. V úterý 28. 3. se po úvodním společném setkání studentů obou univerzit uskutečnily čtyři konferenční sekce, během kterých studenti formou posterů prezentovali výzkumy, které jsou součástí jejich seminárních, bakalářských či diplomových prací. Tematicky bylo zaměření posterů různorodé, od výuky angličtiny jako cizího jazyka, lingvistiky a literatury, přes společenské vědy a kulturní studia až po výzkumy z oblasti ekonomie. Studenti o svých tématech diskutovali jak se svými kolegy, tak s vyučujícími z obou pořadatelských univerzit. Přátelská atmosféra konference se přenesla i do odpoledních hodin, kdy britští a čeští studenti společně absolvovali neformální prohlídku Olomouce.

Ve středu 29. 3. byly na programu konference workshopy vyučujících z Durham University. Dr. Izabela Walczak představila zkušenosti s tzv. flipped learning, Dr. Julie Wilson pohovořila o roli reflexe v procesu učení, Dr. Philip Nathan prezentoval zásady zpracování kvalitativních dat z rozhovorů a Dr. Alison McManus seznámila obecenstvo s některými aspekty života a díla Charlotte Brontë. Celý program konference je k dispozici zde.

Poděkování patří studentům, kteří se do konference zapojili, a pomohli tak vytvořit velmi příjemné a plodné prostředí pro sdílení zkušeností, ať už na akademické či osobní úrovni, a samozřejmě kolegům z partnerské univerzity za spoluorganizaci této úspěšné akce.

Mgr. Blanka Babická, Ph.D., spoluorganizátor konference, ÚCJ PdF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)