Mezinárodní studentská konference v Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty UP

Fotogalerie: Archiv ÚCJ PdF UP
Středa 5. duben 2023, 10:30

Ve dnech 28.–29. 3. se v Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty po čtyřleté přestávce opět konala mezinárodní studentská konference, konkrétně její 5. ročník. Ústav cizích jazyků konferenci již potřetí pořádal ve spolupráci s Durham University ve Velké Británii. Pro studenty této univerzity je konference součástí jejich týdenního studijního a poznávacího pobytu v České republice.

Název konference Connecting research communities vystihuje hlavní myšlenku této akce, tedy umožnit studentům setkat se s vrstevníky z jiných univerzit a porovnat a prodiskutovat výzkumná témata, kterými se v rámci svého studia zabývají.

Konference se v tomto roce zúčastnilo celkem 34 studentů, z toho 12 bylo z Durham University a 22 z ÚCJ PdF UP. V úterý 28. 3. se po úvodním společném setkání studentů obou univerzit uskutečnily čtyři konferenční sekce, během kterých studenti formou posterů prezentovali výzkumy, které jsou součástí jejich seminárních, bakalářských či diplomových prací. Tematicky bylo zaměření posterů různorodé, od výuky angličtiny jako cizího jazyka, lingvistiky a literatury, přes společenské vědy a kulturní studia až po výzkumy z oblasti ekonomie. Studenti o svých tématech diskutovali jak se svými kolegy, tak s vyučujícími z obou pořadatelských univerzit. Přátelská atmosféra konference se přenesla i do odpoledních hodin, kdy britští a čeští studenti společně absolvovali neformální prohlídku Olomouce.

Ve středu 29. 3. byly na programu konference workshopy vyučujících z Durham University. Dr. Izabela Walczak představila zkušenosti s tzv. flipped learning, Dr. Julie Wilson pohovořila o roli reflexe v procesu učení, Dr. Philip Nathan prezentoval zásady zpracování kvalitativních dat z rozhovorů a Dr. Alison McManus seznámila obecenstvo s některými aspekty života a díla Charlotte Brontë. Celý program konference je k dispozici zde.

Poděkování patří studentům, kteří se do konference zapojili, a pomohli tak vytvořit velmi příjemné a plodné prostředí pro sdílení zkušeností, ať už na akademické či osobní úrovni, a samozřejmě kolegům z partnerské univerzity za spoluorganizaci této úspěšné akce.

Mgr. Blanka Babická, Ph.D., spoluorganizátor konference, ÚCJ PdF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)