Ministr školství ocenil Kamila Kopeckého z pedagogické fakulty

Kamil Kopecký získal cenu ministra školství.
foto: Milada Křížková Hronová
Tuesday 15 December 2020, 15:34 – Text: Ivana Pustějovská

Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2020. Docent PdF se dlouhodobě věnuje oblasti rizikového chování na internetu a využívání IT nástrojů ve výuce.

Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti. Letošní nominace navíc podle ministerstva zohledňovaly i aktuální výzvy, které před vysokoškolské učitele postavila pandemie covid-19, jako je distanční výuka a distanční ověřování výsledků učení. Nominováno bylo v tomto roce 45 osobností, z nichž vybral ministr na doporučení Komise pro udělení ceny šest laureátů.

„Mám z ceny velkou radost, ale myslím, že nepatří jenom mně. Je to ocenění celého týmu, který na našich projektech pracuje. Chci proto poděkovat kolegům za spolupráci a vedení fakulty za podporu. Vážím si toho a věřím, že i nadále budeme přinášet do českého vzdělávání nové nápady a impulsy,“ řekl Kamil Kopecký, který je také vedoucí národního projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování v prostředí internetu E-Bezpečí. Řídí Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP a laboratoř Digidoupě, která se specializuje na využívání moderních technologií ve vzdělávání.

Docent Kopecký je vyhledávaným odborníkem a působí jako poradce jak orgánů státní správy, tak soukromých subjektů. Ve své práci se věnuje prevenci nebezpečného chování spojeného s využíváním informačních a komunikačních technologií dětmi – zejména kyberšikany, sextoringu, kybernetického groomingu, kybernetického pronásledování, hoaxu a spamu, sextingu, metod sociálního inženýrství, problematiky sdílení osobních informací prostřednictvím sociálních sítí a dalších nebezpečných komunikačních technik. Účastnil se více než 100 projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání, prevence a intervence. Je autorem více než 150 článků, knih a kapitol a držitelem řady uznání, včetně cen Evropské prevence kriminality. Spolupracoval jako odborný konzultant i na projektu V síti, který byl letos oceněn v anketě Křišťálová lupa, a na seriálu Marty is dead. Ten letos jako historicky první český seriál obdržel mezinárodní cenu Emmy.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)