Ministr školství ocenil Kamila Kopeckého z pedagogické fakulty

Kamil Kopecký získal cenu ministra školství.
foto: Milada Křížková Hronová
Úterý 15. prosinec 2020, 15:34 – Text: Ivana Pustějovská

Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2020. Docent PdF se dlouhodobě věnuje oblasti rizikového chování na internetu a využívání IT nástrojů ve výuce.

Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti. Letošní nominace navíc podle ministerstva zohledňovaly i aktuální výzvy, které před vysokoškolské učitele postavila pandemie covid-19, jako je distanční výuka a distanční ověřování výsledků učení. Nominováno bylo v tomto roce 45 osobností, z nichž vybral ministr na doporučení Komise pro udělení ceny šest laureátů.

„Mám z ceny velkou radost, ale myslím, že nepatří jenom mně. Je to ocenění celého týmu, který na našich projektech pracuje. Chci proto poděkovat kolegům za spolupráci a vedení fakulty za podporu. Vážím si toho a věřím, že i nadále budeme přinášet do českého vzdělávání nové nápady a impulsy,“ řekl Kamil Kopecký, který je také vedoucí národního projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování v prostředí internetu E-Bezpečí. Řídí Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP a laboratoř Digidoupě, která se specializuje na využívání moderních technologií ve vzdělávání.

Docent Kopecký je vyhledávaným odborníkem a působí jako poradce jak orgánů státní správy, tak soukromých subjektů. Ve své práci se věnuje prevenci nebezpečného chování spojeného s využíváním informačních a komunikačních technologií dětmi – zejména kyberšikany, sextoringu, kybernetického groomingu, kybernetického pronásledování, hoaxu a spamu, sextingu, metod sociálního inženýrství, problematiky sdílení osobních informací prostřednictvím sociálních sítí a dalších nebezpečných komunikačních technik. Účastnil se více než 100 projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání, prevence a intervence. Je autorem více než 150 článků, knih a kapitol a držitelem řady uznání, včetně cen Evropské prevence kriminality. Spolupracoval jako odborný konzultant i na projektu V síti, který byl letos oceněn v anketě Křišťálová lupa, a na seriálu Marty is dead. Ten letos jako historicky první český seriál obdržel mezinárodní cenu Emmy.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)