Na konferenci radily studentkám britské expertky z oblasti ošetřovatelství

Profesorky Amanda Clarke a Alison Steven z britské Northumbria University byly hosty konference na Fakultě zdravotnických věd UP. Foto: David Kresta
Tuesday 15 November 2022, 12:00 – Text: David Kresta

Tři dny, jedenáct prezentací, dva workshopy, tři zahraniční mentorky. Na Fakultě zdravotnických věd UP se uskutečnila konference s názvem Zavedení role mezinárodního mentora do systému vedení studentů doktorského studijního programu Ošetřovatelství. Cenné rady a doporučení předaly studentkám mentorky z britské Northumbria University – profesorky Amanda Clarke a Alison Steven a docentka Peta Jane Greaves.

Zahraniční expertky z oblasti ošetřovatelství si v roli mentorek vyslechly během tří dnů celkem jedenáct příspěvků, ve kterých studentky 1. ročníku doktorského programu Ošetřovatelství představily designy svých výzkumů. Studentky vyšších ročníků pak prezentovaly své dílčí výsledky výzkumů. Po každé prezentaci následovala diskuze, ve které zahraniční mentorky společně s garantkou studijního programu, proděkankou Helenou Kisvetrovou, zhodnotily představený výzkum a poskytly doporučení pro další fázi realizace výzkumu v rámci disertační práce. Studentky dále mohly se zahraničními mentorkami zkonzultovat pracovní verze svých připravovaných publikací.

„Součástí konference byly také dva workshopy. V prvním se Amanda Clarke zaměřila na to, jak připravit úspěšnou publikaci, a ve druhém Alison Steven přiblížila studentkám různé kvalitativní přístupy využívané v ošetřovatelském výzkumu,“ zmínila Helena Kisvetrová.

Zahraniční mentorky se velmi pozitivně vyjádřily o úrovni představených výzkumných designů a výzkumných výsledků, které studentky v průběhu konference prezentovaly. Také kladně hodnotily aktuálnost zvolených témat disertačních prací, které měly většinou i mezioborový přesah. „Největší přínos této konference vidím v tom, že dal našim studentkám možnost získat cenné rady a doporučení ke svým výzkumům a připravovaným publikacím od zahraničních expertek, navázat s nimi osobní kontakt a získat tak konkrétní osobu pro další konzultace své práce a případně i pro budoucí spolupráci i po ukončení doktorského studia,“ zdůraznila Helena Kisvetrová.

Spolupráce Fakulty zdravotnických věd UP s Northumbria University bude pokračovat i v příštím roce. V plánu je další ročník konference i návštěva studentek doktorského studijního programu Ošetřovatelství zmíněné britské univerzity.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)