Na konferenci radily studentkám britské expertky z oblasti ošetřovatelství

Profesorky Amanda Clarke a Alison Steven z britské Northumbria University byly hosty konference na Fakultě zdravotnických věd UP. Foto: David Kresta
Úterý 15. listopad 2022, 12:00 – Text: David Kresta

Tři dny, jedenáct prezentací, dva workshopy, tři zahraniční mentorky. Na Fakultě zdravotnických věd UP se uskutečnila konference s názvem Zavedení role mezinárodního mentora do systému vedení studentů doktorského studijního programu Ošetřovatelství. Cenné rady a doporučení předaly studentkám mentorky z britské Northumbria University – profesorky Amanda Clarke a Alison Steven a docentka Peta Jane Greaves.

Zahraniční expertky z oblasti ošetřovatelství si v roli mentorek vyslechly během tří dnů celkem jedenáct příspěvků, ve kterých studentky 1. ročníku doktorského programu Ošetřovatelství představily designy svých výzkumů. Studentky vyšších ročníků pak prezentovaly své dílčí výsledky výzkumů. Po každé prezentaci následovala diskuze, ve které zahraniční mentorky společně s garantkou studijního programu, proděkankou Helenou Kisvetrovou, zhodnotily představený výzkum a poskytly doporučení pro další fázi realizace výzkumu v rámci disertační práce. Studentky dále mohly se zahraničními mentorkami zkonzultovat pracovní verze svých připravovaných publikací.

„Součástí konference byly také dva workshopy. V prvním se Amanda Clarke zaměřila na to, jak připravit úspěšnou publikaci, a ve druhém Alison Steven přiblížila studentkám různé kvalitativní přístupy využívané v ošetřovatelském výzkumu,“ zmínila Helena Kisvetrová.

Zahraniční mentorky se velmi pozitivně vyjádřily o úrovni představených výzkumných designů a výzkumných výsledků, které studentky v průběhu konference prezentovaly. Také kladně hodnotily aktuálnost zvolených témat disertačních prací, které měly většinou i mezioborový přesah. „Největší přínos této konference vidím v tom, že dal našim studentkám možnost získat cenné rady a doporučení ke svým výzkumům a připravovaným publikacím od zahraničních expertek, navázat s nimi osobní kontakt a získat tak konkrétní osobu pro další konzultace své práce a případně i pro budoucí spolupráci i po ukončení doktorského studia,“ zdůraznila Helena Kisvetrová.

Spolupráce Fakulty zdravotnických věd UP s Northumbria University bude pokračovat i v příštím roce. V plánu je další ročník konference i návštěva studentek doktorského studijního programu Ošetřovatelství zmíněné britské univerzity.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)