Na konferenci se diskutovalo o sociální práci ve školách

Z konference. Foto: Martin Višňa
Friday 1 November 2019, 12:00 – Text: Martin Višňa

Rozšířit povědomí o možnostech sociální práce ve školském prostředí, prezentovat dosažené výsledky v této oblasti v regionu a motivovat k zapojení nejen do diskuze další odborníky i studenty. Takové byly cíle konference Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Tatiana Matulayová v úvodu nastínila základní kontury současného stavu diskuze k tématu etablování pracovní pozice sociálního pracovníka ve škole. V návaznosti na to prezentovala výsledky výzkumného šetření o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice Jana Havlíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Pro srovnání nabídla Michaela Skyba z Prešovské univerzity výzkumné postřehy ze slovenských škol. Na úvodní příspěvky navázaly diskuze o roli školního sociálního pracovníka v oblasti primární prevence a o spolupráci škol, oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb.

 „Škola je velmi dobrým místem pro včasnou identifikaci i řešení problémů. Debatovali jsme tak o tom, co může sociální pracovník školskému prostředí přinést, čím je jeho činnost specifická. Často zaznívalo, že to specifikum je v tom, že sociální pracovník může navazovat a udržovat kvalitní spolupráci s rodinami žáků, rozšiřovat prostředí školy. Samozřejmě také zabezpečovat sociální prevenci, poskytovat sociální poradenství a případně navrhovat intervence v této oblasti,“ uvedla Tatiana Matulayová, vedoucí pořádající katedry křesťanské sociální práce. 

„Školská sociální práce je v České republice téměř neznámou profesí. Zájem o konferenci ale ukázal, že je to skutečně velké a aktuální téma. Původně jsme mysleli, že půjde o regionální setkání. Diskutovat ale dorazili pedagogové, sociální pracovníci nebo psychologové například i z Ústí nad Labem, Plzně nebo Zlína, dohromady na osmdesát účastníků. Uvidíme, jak se myšlenky z konference v dalších regionech ujmou,“ dodala Tatiana Matulayová.   

V Olomouckém kraji se o školské sociální práci daří diskutovat i díky snaze odborníků z cyrilometodějské teologické fakulty již třetím rokem. Pravidelně se konají kulaté stoly, na nichž se potkávají pracovníci z odborů sociálních věcí a školství olomouckého magistrátu a krajského úřadu, z CMTF či pedagogické fakulty. Pořádány jsou také nejrůznější workshopy pro metodiky prevence, výchovné poradce a další profese, kde se řeší aktuální otázky a nastavuje se spolupráce mezi školami a sociálními pracovníky.

Konference byla organizována pod hlavičkou projektu CMTF Inovace metod sociální práce s rodinou. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)