Na konferenci se diskutovalo o sociální práci ve školách

Z konference. Foto: Martin Višňa
Pátek 1. listopad 2019, 12:00 – Text: Martin Višňa

Rozšířit povědomí o možnostech sociální práce ve školském prostředí, prezentovat dosažené výsledky v této oblasti v regionu a motivovat k zapojení nejen do diskuze další odborníky i studenty. Takové byly cíle konference Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě, která se uskutečnila na cyrilometodějské teologické fakultě.

Tatiana Matulayová v úvodu nastínila základní kontury současného stavu diskuze k tématu etablování pracovní pozice sociálního pracovníka ve škole. V návaznosti na to prezentovala výsledky výzkumného šetření o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice Jana Havlíková z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Pro srovnání nabídla Michaela Skyba z Prešovské univerzity výzkumné postřehy ze slovenských škol. Na úvodní příspěvky navázaly diskuze o roli školního sociálního pracovníka v oblasti primární prevence a o spolupráci škol, oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb.

 „Škola je velmi dobrým místem pro včasnou identifikaci i řešení problémů. Debatovali jsme tak o tom, co může sociální pracovník školskému prostředí přinést, čím je jeho činnost specifická. Často zaznívalo, že to specifikum je v tom, že sociální pracovník může navazovat a udržovat kvalitní spolupráci s rodinami žáků, rozšiřovat prostředí školy. Samozřejmě také zabezpečovat sociální prevenci, poskytovat sociální poradenství a případně navrhovat intervence v této oblasti,“ uvedla Tatiana Matulayová, vedoucí pořádající katedry křesťanské sociální práce. 

„Školská sociální práce je v České republice téměř neznámou profesí. Zájem o konferenci ale ukázal, že je to skutečně velké a aktuální téma. Původně jsme mysleli, že půjde o regionální setkání. Diskutovat ale dorazili pedagogové, sociální pracovníci nebo psychologové například i z Ústí nad Labem, Plzně nebo Zlína, dohromady na osmdesát účastníků. Uvidíme, jak se myšlenky z konference v dalších regionech ujmou,“ dodala Tatiana Matulayová.   

V Olomouckém kraji se o školské sociální práci daří diskutovat i díky snaze odborníků z cyrilometodějské teologické fakulty již třetím rokem. Pravidelně se konají kulaté stoly, na nichž se potkávají pracovníci z odborů sociálních věcí a školství olomouckého magistrátu a krajského úřadu, z CMTF či pedagogické fakulty. Pořádány jsou také nejrůznější workshopy pro metodiky prevence, výchovné poradce a další profese, kde se řeší aktuální otázky a nastavuje se spolupráce mezi školami a sociálními pracovníky.

Konference byla organizována pod hlavičkou projektu CMTF Inovace metod sociální práce s rodinou. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)