Na Pedagogické fakultě UP vznikne nová pomůcka pro speciální pedagogy

Z výuky.
Foto: Tomáš Dragon
Tuesday 7 April 2020, 13:00 – Text: (red)

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého získala historicky první grant na podporu komercializace. Jeho prostřednictvím budou mít speciální pedagogové  a logopedi novou pomůcku, která má zlepšit diagnostiku, cílenou intervenci i prevenci obtíží v porozumění řeči a osvojování čtení písmen a slov u dětí v období rozvoje rané gramotnosti. Na trh se diagnostická pomůcka dostane patrně v průběhu příštího roku.

„Gratuluji týmu a hlavní řešitelce Renatě Mlčákové k získání finanční podpory. Je to známka toho, že i na naší fakultě akademičtí pracovníci umí směrovat své projekty ke komerčnímu uplatnění. Věřím, že to bude i motivace pro druhé,“ uvedla Libuše Ludíková, děkanka PdF UP.

Pomůcka vyvíjená na Pedagogické fakultě UP by měla pomoci diagnostikovat vybrané oblasti porozumění řeči a procesy čtení písmen a slov, zejména u žáků v první třídě základní školy, u žáků s vývojovou dysfázií nebo jiným typem poruchy komunikace, u dětí v riziku rozvoje specifické poruchy učení nebo dětí s odlišným mateřským jazykem než českým. V budoucnu by ji pedagogická fakulta ráda nabídla i rodičům dětí mladšího školního věku.

Podle Renaty Mlčákové, hlavní řešitelky projektu, je podstatné především to, že speciální pedagogové a logopedi budou schopni pomocí nové pomůcky rychleji provést a vyhodnotit výsledky vyšetření. Pomůcka bude navíc snadná na obsluhu a výsledky měření bude možné vidět i ve vizualizované podobě.

„V České republice, ale i v zahraničí o obdobném produktu zatím nevíme. Těšíme se, že jej dotáhneme do zdárného konce, že se nám ho podaří uvést na trh a bude pomáhat dalším,“ řekla Renata Mlčáková z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP.

Finance na vytvoření pomůcky získala fakulta z výzvy Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku UP v rámci projektu GAMA 2 TAČR č.p. TP01010015.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)