Na Pedagogické fakultě UP vznikne nová pomůcka pro speciální pedagogy

Z výuky.
Foto: Tomáš Dragon
Úterý 7. duben 2020, 13:00 – Text: (red)

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého získala historicky první grant na podporu komercializace. Jeho prostřednictvím budou mít speciální pedagogové  a logopedi novou pomůcku, která má zlepšit diagnostiku, cílenou intervenci i prevenci obtíží v porozumění řeči a osvojování čtení písmen a slov u dětí v období rozvoje rané gramotnosti. Na trh se diagnostická pomůcka dostane patrně v průběhu příštího roku.

„Gratuluji týmu a hlavní řešitelce Renatě Mlčákové k získání finanční podpory. Je to známka toho, že i na naší fakultě akademičtí pracovníci umí směrovat své projekty ke komerčnímu uplatnění. Věřím, že to bude i motivace pro druhé,“ uvedla Libuše Ludíková, děkanka PdF UP.

Pomůcka vyvíjená na Pedagogické fakultě UP by měla pomoci diagnostikovat vybrané oblasti porozumění řeči a procesy čtení písmen a slov, zejména u žáků v první třídě základní školy, u žáků s vývojovou dysfázií nebo jiným typem poruchy komunikace, u dětí v riziku rozvoje specifické poruchy učení nebo dětí s odlišným mateřským jazykem než českým. V budoucnu by ji pedagogická fakulta ráda nabídla i rodičům dětí mladšího školního věku.

Podle Renaty Mlčákové, hlavní řešitelky projektu, je podstatné především to, že speciální pedagogové a logopedi budou schopni pomocí nové pomůcky rychleji provést a vyhodnotit výsledky vyšetření. Pomůcka bude navíc snadná na obsluhu a výsledky měření bude možné vidět i ve vizualizované podobě.

„V České republice, ale i v zahraničí o obdobném produktu zatím nevíme. Těšíme se, že jej dotáhneme do zdárného konce, že se nám ho podaří uvést na trh a bude pomáhat dalším,“ řekla Renata Mlčáková z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP.

Finance na vytvoření pomůcky získala fakulta z výzvy Proof-of-Concept Vědeckotechnického parku UP v rámci projektu GAMA 2 TAČR č.p. TP01010015.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)