Na vrátnici filozofické fakulty je nově veřejný defibrilátor, na univerzitě již osmý

Nově je defibrilátor umístěn na vrátnici filozofické fakulty na adrese Křížkovského 10.
Foto: Vojtěch Duda
Wednesday 14 December 2022, 14:30 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Víte, že je v univerzitních budovách k dispozici už osm veřejně přístupných defibrilátorů, které slouží k provádění laické první pomoci? Nejnověji je tento přístroj umístěn na vrátnici filozofické fakulty na adrese Křížkovského 10. Technologie umístěná v nevelké krabičce může napomoci obnovit životně důležitý srdeční rytmus u člověka se srdeční zástavou. Použít ho může i naprostý laik, přístroj jej po aktivaci navádí hlasovou a obrazovou nápovědou.

„Pro co nejúčinnější použití nově instalovaného defibrilátoru na filozofické fakultě v případě potřeby absolvovali v tomto týdnu pracovníci a pracovnice na vrátnicích fakulty a rektorátu speciální školení v podání Marinelly Danosové, přednostky Ústavu zdravotnického záchranářství a intenzivní péče Fakulty zdravotnických věd UP, která současně působí na Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje,“ podotkla kvestorka univerzity Petra Jungová s tím, že defibrilátor, který ze svých prostředků pořídil rektorát, bude po dohodě s filozofickou fakultou umístěn na její vrátnici na Křížkovského 10, která je v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu. Mapa veřejně přístupných automatizovaných externích defibrilátorů (AED) je dostupná na webu aplikace Záchranka.

Veřejně přístupné defibrilátory na UP:

  • Aplikační centrum BALUO (U Letiště 976/32 – recepce)
  • Aplikační centrum BALUO (U Letiště 976/32 – testovací hala, vyšetřovna 2)
  • Fakulta tělesné kultury (třída Míru 671/117 – budova děkanátu, vrátnice)
  • Pevnost poznání (17. listopadu 939/7 – v boxu ve vstupních prostorách u recepce)
  • Přírodovědecká fakulta (17. listopadu 1192/12 – na recepci ve vestibulu fakulty)
  • Koleje Generála Svobody (Šmeralova 1122/12 – ve vstupních prostorách na recepci, dostupný v provozní době kolejí)
  • Lékařská fakulta (Hněvotínská 976/3 – umístěn v nové dostavbě)
  • Filozofická fakulta (Křížkovského 512/10 – vrátnice, v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu)

Kromě uvedených defibrilátorů určených pro laickou první pomoc se v budovách Univerzity Palackého vyskytuje dalších 18 přístrojů podobného typu, a to na fakultě zdravotnických věd a lékařské a pedagogické fakultě.

Jedná se buď o cvičné simulátory bez výboje určené pouze pro výuku, se kterými nejde člověka oživovat, nebo o ostré funkční přístroje, které ale může obsluhovat pouze odpovědný a zaškolený pracovník.

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je mikroprocesorem řízený přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. Obsluhovat ho mohou jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci.

Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je defibrilace provedena 3–5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50–75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci na včasné provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Mobilní aplikace Záchranka a její webový portál nabízí ucelenou databázi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice, které využívá i zdravotnická záchranná služba (ZZS). Tato platforma umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED a dále rozšiřovat jejich databázi. V případě pozorovaného kolapsu postiženého je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED.

Zdroj: www.zachrankaapp.cz

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)