Na vrátnici filozofické fakulty je nově veřejný defibrilátor, na univerzitě již osmý

Nově je defibrilátor umístěn na vrátnici filozofické fakulty na adrese Křížkovského 10.
Foto: Vojtěch Duda
Středa 14. prosinec 2022, 14:30 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Víte, že je v univerzitních budovách k dispozici už osm veřejně přístupných defibrilátorů, které slouží k provádění laické první pomoci? Nejnověji je tento přístroj umístěn na vrátnici filozofické fakulty na adrese Křížkovského 10. Technologie umístěná v nevelké krabičce může napomoci obnovit životně důležitý srdeční rytmus u člověka se srdeční zástavou. Použít ho může i naprostý laik, přístroj jej po aktivaci navádí hlasovou a obrazovou nápovědou.

„Pro co nejúčinnější použití nově instalovaného defibrilátoru na filozofické fakultě v případě potřeby absolvovali v tomto týdnu pracovníci a pracovnice na vrátnicích fakulty a rektorátu speciální školení v podání Marinelly Danosové, přednostky Ústavu zdravotnického záchranářství a intenzivní péče Fakulty zdravotnických věd UP, která současně působí na Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje,“ podotkla kvestorka univerzity Petra Jungová s tím, že defibrilátor, který ze svých prostředků pořídil rektorát, bude po dohodě s filozofickou fakultou umístěn na její vrátnici na Křížkovského 10, která je v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu. Mapa veřejně přístupných automatizovaných externích defibrilátorů (AED) je dostupná na webu aplikace Záchranka.

Veřejně přístupné defibrilátory na UP:

  • Aplikační centrum BALUO (U Letiště 976/32 – recepce)
  • Aplikační centrum BALUO (U Letiště 976/32 – testovací hala, vyšetřovna 2)
  • Fakulta tělesné kultury (třída Míru 671/117 – budova děkanátu, vrátnice)
  • Pevnost poznání (17. listopadu 939/7 – v boxu ve vstupních prostorách u recepce)
  • Přírodovědecká fakulta (17. listopadu 1192/12 – na recepci ve vestibulu fakulty)
  • Koleje Generála Svobody (Šmeralova 1122/12 – ve vstupních prostorách na recepci, dostupný v provozní době kolejí)
  • Lékařská fakulta (Hněvotínská 976/3 – umístěn v nové dostavbě)
  • Filozofická fakulta (Křížkovského 512/10 – vrátnice, v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu)

Kromě uvedených defibrilátorů určených pro laickou první pomoc se v budovách Univerzity Palackého vyskytuje dalších 18 přístrojů podobného typu, a to na fakultě zdravotnických věd a lékařské a pedagogické fakultě.

Jedná se buď o cvičné simulátory bez výboje určené pouze pro výuku, se kterými nejde člověka oživovat, nebo o ostré funkční přístroje, které ale může obsluhovat pouze odpovědný a zaškolený pracovník.

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je mikroprocesorem řízený přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. Obsluhovat ho mohou jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci.

Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je defibrilace provedena 3–5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50–75 %. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci na včasné provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Mobilní aplikace Záchranka a její webový portál nabízí ucelenou databázi všech veřejně dostupných defibrilátorů v České republice, které využívá i zdravotnická záchranná služba (ZZS). Tato platforma umožňuje vyhledávat nejbližší dostupný AED a dále rozšiřovat jejich databázi. V případě pozorovaného kolapsu postiženého je operátor ZZS na základě znalosti polohy pacienta schopen zajistit rychlou dostupnost přístroje AED.

Zdroj: www.zachrankaapp.cz

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)