Nová aplikace Pokusnice je výsledek Proof of Concept projektu

Pokusnice pomůže při výuce chemie.
Repro: Žurnál UP
Monday 7 December 2020, 11:00 – Text: Martina Novotná

Další úspěšný Proof of Concept (PoC) projekt se dostává k uživatelům. Na přírodovědecké fakultě vznikla aplikace s názvem Pokusnice, ke které byla uzavřena licenční smlouva s externí firmou. Je primárně určena pro učitele chemie na základních a středních školách.

Uživatelé si mohou z její databáze pokusů vybrat pro výuku ten, na který mají v danou chvíli dostupné chemikálie a  laboratorní vybavení. Moderní webová aplikace byla vytvořena v rámci řešení projektu PoC z programu GAMA Technologické agentury ČR (TA ČR). Projekt pod názvem „Pokusnice – hub chemických pokusů“ řešili akademici ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP (VTP UP). Společně se podařilo úspěšně projít celým procesem, od prvního zadání až po nalezení komerčního partnera a domluvení licenčních podmínek smlouvy. Licenční smlouva je již uzavřená a aplikace je nabízena uživatelům.

„S nápadem na vytvoření databáze experimentů, spojenou se skladovým hospodářstvím, přišli Karel Berka a Václav Bazgier asi rok před vlastním podáním přihlášky. Ačkoliv jsme na začátku neviděli funkční komerční model, což je jednou z podmínek získání PoC projektu, po čase nápad tzv. uzrál a do jeho řešení jsme se pustili. Dnes se ukazuje, že rozhodnutí bylo správné, protože se nám podařilo najít licenčního partnera a distributora v jedné osobě. Díky němu se Pokusnice dostane do škol, bude pomáhat učitelům při výuce chemie a žákům umožní vidět chemické reakce na vlastní oči,“ řekl Petr Suchomel z VTP UP.

Aplikace Pokusnice je přístupná z běžného internetového prohlížeče a představuje propojení tří databází, které všechny dohromady, ale i samostatně usnadní učitelům jejich práci. Skládá se z databáze školních pokusů, seznamu dostupných chemikálií a seznamu laboratorního vybavení.

„Nápad na Pokusnici vznikl, když jsme měli na katedře uvítat mladé debrujáry z DDM Olomouc (debrujár je dítě, které se aktivně zajímá o vědu, techniku a přírodní vědy a je organizované v asociaci debrujárů – pozn. red.). Chtěli jsme pro ně jednorázově připravit laboratoře. Sami jsme ale museli složitě dohledávat, jaké pokusy s dětmi se základní školy vlastně můžeme provádět. Taky jsme narazili na to, že na některé nalezené pokusy nám chyběly chemikálie a kvůli jednorázové akci jsme je kupovat nechtěli. Uvědomili jsme si, že před podobnou výzvou stojí čas od času každý učitel chemie, který se žákům snaží chemickými demonstracemi látku přiblížit. A nápad byl na světě,“ řekl Karel Berka z katedry fyzikální chemie PřF.

„Web pokusnice.cz jsme se nejdříve pokoušeli realizovat samostatně, ale až možnost uvést jej v život s podporou PoC projektů, nám dodala tu správnou energii a směr k jeho definitivnímu dotažení do konce a spuštění. Díky vynikající partě studentů v realizačním týmu jsme společnými silami vytvořili unikátní aplikaci, pomocí které se zjednoduší příprava na výuku chemie a správa laboratoře. Aplikace je vhodná pro učitele chemie. Ale zároveň s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, kdy se výuka realizuje distančně, bychom rádi aplikaci rozšířili tak, aby obsahovala i pokusy, které si mohou žáci provést doma společně s rodiči,“ doplnil Václav Bazgier z katedry fyzikální chemie PřF.

Pokusnice obsahuje více než 100 návodů na chemické pokusy, které jsou přehledně řazeny dle různých kategorií a učitelé si je mohou jednoduše filtrovat. U každého pokusu najde uživatel krátký popis, podrobný postup, potřebné chemikálie a vybavení. Databáze pokusů se bude postupně rozšiřovat. Nedílnou součástí Pokusnice je skladové hospodářství a seznam dostupného laboratorního vybavení, což představují další dvě databáze. U každé chemikálie, i u laboratorního vybavení, je možnost evidence dostupného množství a jejich přesného umístění ve škole. Učitelé tak mají na jednom místě všechny potřebné informace o pokusu i vybavení, které díky tomu nemusí zdlouhavě hledat.

„Pokusnice je jedním z 28 projektů PoC, které byly řešeny v rámci GAMA1 TA ČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Deset z nich již našlo své místo na trhu a u celé řady dalších probíhají jednání s firmami nebo se uvažuje o založení spin-off společností. Od tohoto roku je možné podávat nové přihlášky v rámci programu GAMA2 TA ČR. V současné době je již v řešení 11 nových a všichni zájemci z UP se mohou kdykoliv přihlásit se svým projektem. Pokud se domníváte, že některé vaše vědecké a výzkumné výstupy a výsledků mají komerční potenciál, existující trh nebo pravděpodobnost uplatnění, neváhejte se na nás obrátit,“ připomíná vědcům Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií a hlavní řešitel projektu GAMA2.

Další informace k PoC projektům lze získat na stránkách http://poc.vtpup.cz nebo z rozcestníku na VTP UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)