Nová aplikace Pokusnice je výsledek Proof of Concept projektu

Pokusnice pomůže při výuce chemie.
Repro: Žurnál UP
Pondělí 7. prosinec 2020, 11:00 – Text: Martina Novotná

Další úspěšný Proof of Concept (PoC) projekt se dostává k uživatelům. Na přírodovědecké fakultě vznikla aplikace s názvem Pokusnice, ke které byla uzavřena licenční smlouva s externí firmou. Je primárně určena pro učitele chemie na základních a středních školách.

Uživatelé si mohou z její databáze pokusů vybrat pro výuku ten, na který mají v danou chvíli dostupné chemikálie a  laboratorní vybavení. Moderní webová aplikace byla vytvořena v rámci řešení projektu PoC z programu GAMA Technologické agentury ČR (TA ČR). Projekt pod názvem „Pokusnice – hub chemických pokusů“ řešili akademici ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP (VTP UP). Společně se podařilo úspěšně projít celým procesem, od prvního zadání až po nalezení komerčního partnera a domluvení licenčních podmínek smlouvy. Licenční smlouva je již uzavřená a aplikace je nabízena uživatelům.

„S nápadem na vytvoření databáze experimentů, spojenou se skladovým hospodářstvím, přišli Karel Berka a Václav Bazgier asi rok před vlastním podáním přihlášky. Ačkoliv jsme na začátku neviděli funkční komerční model, což je jednou z podmínek získání PoC projektu, po čase nápad tzv. uzrál a do jeho řešení jsme se pustili. Dnes se ukazuje, že rozhodnutí bylo správné, protože se nám podařilo najít licenčního partnera a distributora v jedné osobě. Díky němu se Pokusnice dostane do škol, bude pomáhat učitelům při výuce chemie a žákům umožní vidět chemické reakce na vlastní oči,“ řekl Petr Suchomel z VTP UP.

Aplikace Pokusnice je přístupná z běžného internetového prohlížeče a představuje propojení tří databází, které všechny dohromady, ale i samostatně usnadní učitelům jejich práci. Skládá se z databáze školních pokusů, seznamu dostupných chemikálií a seznamu laboratorního vybavení.

„Nápad na Pokusnici vznikl, když jsme měli na katedře uvítat mladé debrujáry z DDM Olomouc (debrujár je dítě, které se aktivně zajímá o vědu, techniku a přírodní vědy a je organizované v asociaci debrujárů – pozn. red.). Chtěli jsme pro ně jednorázově připravit laboratoře. Sami jsme ale museli složitě dohledávat, jaké pokusy s dětmi se základní školy vlastně můžeme provádět. Taky jsme narazili na to, že na některé nalezené pokusy nám chyběly chemikálie a kvůli jednorázové akci jsme je kupovat nechtěli. Uvědomili jsme si, že před podobnou výzvou stojí čas od času každý učitel chemie, který se žákům snaží chemickými demonstracemi látku přiblížit. A nápad byl na světě,“ řekl Karel Berka z katedry fyzikální chemie PřF.

„Web pokusnice.cz jsme se nejdříve pokoušeli realizovat samostatně, ale až možnost uvést jej v život s podporou PoC projektů, nám dodala tu správnou energii a směr k jeho definitivnímu dotažení do konce a spuštění. Díky vynikající partě studentů v realizačním týmu jsme společnými silami vytvořili unikátní aplikaci, pomocí které se zjednoduší příprava na výuku chemie a správa laboratoře. Aplikace je vhodná pro učitele chemie. Ale zároveň s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, kdy se výuka realizuje distančně, bychom rádi aplikaci rozšířili tak, aby obsahovala i pokusy, které si mohou žáci provést doma společně s rodiči,“ doplnil Václav Bazgier z katedry fyzikální chemie PřF.

Pokusnice obsahuje více než 100 návodů na chemické pokusy, které jsou přehledně řazeny dle různých kategorií a učitelé si je mohou jednoduše filtrovat. U každého pokusu najde uživatel krátký popis, podrobný postup, potřebné chemikálie a vybavení. Databáze pokusů se bude postupně rozšiřovat. Nedílnou součástí Pokusnice je skladové hospodářství a seznam dostupného laboratorního vybavení, což představují další dvě databáze. U každé chemikálie, i u laboratorního vybavení, je možnost evidence dostupného množství a jejich přesného umístění ve škole. Učitelé tak mají na jednom místě všechny potřebné informace o pokusu i vybavení, které díky tomu nemusí zdlouhavě hledat.

„Pokusnice je jedním z 28 projektů PoC, které byly řešeny v rámci GAMA1 TA ČR. Tyto projekty jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění. Deset z nich již našlo své místo na trhu a u celé řady dalších probíhají jednání s firmami nebo se uvažuje o založení spin-off společností. Od tohoto roku je možné podávat nové přihlášky v rámci programu GAMA2 TA ČR. V současné době je již v řešení 11 nových a všichni zájemci z UP se mohou kdykoliv přihlásit se svým projektem. Pokud se domníváte, že některé vaše vědecké a výzkumné výstupy a výsledků mají komerční potenciál, existující trh nebo pravděpodobnost uplatnění, neváhejte se na nás obrátit,“ připomíná vědcům Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií a hlavní řešitel projektu GAMA2.

Další informace k PoC projektům lze získat na stránkách http://poc.vtpup.cz nebo z rozcestníku na VTP UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)