Noví doktoři a docenti obdrželi jmenovací diplomy a dekrety

Slavnostní akty korunovaly promoční sliby.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Wednesday 7 June 2017, 14:30 – Text: Velena Mazochová

Slavnostní promocí v aule právnické fakulty uzavřelo dnes svá studia víc než čtyři desítky absolventů doktorských studijních programů. Ve stejný den převzalo jmenovací dekrety deset nových docentů, kteří se habilitovali na filozofické, lékařské, přírodovědecké a právnické fakultě. 

Za doprovodu fanfár a státní i studentské hymny obdrželi tituly Ph.D. doktorandi všech osmi fakult Univerzity Palackého. Nejpočetnější zastoupení měla filozofická fakulta, na níž studium úspěšně absolvovalo 16 studentů. Po osmi jich přibylo na lékařské a přírodovědecké fakultě, po třech si připsaly fakulty právnická, pedagogická a zdravotnických věd. Promoční slib složili také dva noví doktoři fakulty tělesné kultury a jeden z cyrilometodějské teologické fakulty. Slavnostní ceremoniály proběhly ve dvou skupinách.

Souhlas k vykonání promočního aktu doprovodil rektor Jaroslav Miller krátkým projevem, v němž novým doktorům a docentům pogratuloval k zaslouženému úspěchu.  Jak zdůraznil, převzetím diplomů se octili na konci cesty, která zároveň znovu začíná. „Pro některé z vás znamená ukončení doktorského studia začátek další kariéry mimo akademii. Díky své vysoké profesní kvalifikaci i řadě jiných dovedností máte vysokou šanci na dobré uplatnění v soukromé či veřejné sféře. Ti z vás, kteří se rozhodli pro akademickou dráhu, jsou rovněž na startovní pozici, protože se ve vysoce konkurenčním prostředí budou utkávat o tuzemské i mezinárodní vědecké grantové projekty, o stáže na zahraničních univerzitách a v laboratořích. Budete také usilovat o získávání financí pro své vlastní budoucí doktorandy a samozřejmě budete hrát klíčovou roli v úsilí o inovativní a atraktivní výuku - tak, aby naši studenti byli jednou ve svých oborech lepší, než jsme my,“ uvedl rektor. Zejména budoucím vědcům a akademikům současně připomněl jejich zodpovědnost. „Apeluji na vás, abyste ani na vteřinu nezapomněli, že kromě samotného výzkumu a výuky je součástí příběhu náročnost k sobě samým, velkorysost, schopnost nadhledu a také úcta k základním etickým principům. Neboť vězte, že univerzitní učitelé by pro své studenty měli být také respektovanými osobnostmi, autoritami a občanskými vzory,“ zdůraznil rektor. 

Ve slavnostním duchu potvrdil rektor Jaroslav Miller také návrhy vědeckých rad na jmenování nových docentů. Na základě úspěšně dokončeného habilitačního řízení obdrželi dekrety noví docenti z lékařské, přírodovědecké, filozofické a právnické fakulty v oborech Analytická chemie, Ekologie, Botanika, Neurochirurgie, Onkologie, Urologie, Teorie dramatických umění, Filozofie a Občanské právo. 

S respektem k hodnotám akademického života promluvila za první skupinu svých kolegyň a kolegů nově jmenovaná docentka v oboru Teorie a dějin umění Helena Spurná. Vedle radosti nad úspěšným završením habilitace a poděkování za podporu v profesní dráze vyjádřila přesvědčení o jedinečném poslání vysokoškolského učitele a vědce. „Neumím si představit lepší zaměstnání, než moci formovat a vzdělávat sebe a ostatní a svobodně přemýšlet o světě a věcech kolem nás. Tuto hodnotu, kterou jsem kdysi považovala za naprosto samozřejmou, dnes vnímám jako obrovský a nesamozřejmý dar, kterého si nesmírně vážím a jsem za něj vděčná,“ uvedla Helena Spurná.

 

Seznam nových docentů

Beatrice Mohelníková Duchoňová (LF, Onkologie), David Friedecký (PřF, Analytická chemie), Lumír Gvoždík (PřF, Ekologie), Ondřej Kalita (LF, Neurochirurgie), Petr Smýkal (PřF, Botanika), Helena Spurná (FF, Teorie a dějiny dramatických umění), Oldřich Šmakal (LF, Urologie), Petr Tégl (PF, Občanské právo), David Vrána (LF, Onkologie), Pavel Zahrádka (FF, Filozofie)

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)