Noví doktoři a docenti obdrželi jmenovací diplomy a dekrety

Slavnostní akty korunovaly promoční sliby.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Středa 7. červen 2017, 14:30 – Text: Velena Mazochová

Slavnostní promocí v aule právnické fakulty uzavřelo dnes svá studia víc než čtyři desítky absolventů doktorských studijních programů. Ve stejný den převzalo jmenovací dekrety deset nových docentů, kteří se habilitovali na filozofické, lékařské, přírodovědecké a právnické fakultě. 

Za doprovodu fanfár a státní i studentské hymny obdrželi tituly Ph.D. doktorandi všech osmi fakult Univerzity Palackého. Nejpočetnější zastoupení měla filozofická fakulta, na níž studium úspěšně absolvovalo 16 studentů. Po osmi jich přibylo na lékařské a přírodovědecké fakultě, po třech si připsaly fakulty právnická, pedagogická a zdravotnických věd. Promoční slib složili také dva noví doktoři fakulty tělesné kultury a jeden z cyrilometodějské teologické fakulty. Slavnostní ceremoniály proběhly ve dvou skupinách.

Souhlas k vykonání promočního aktu doprovodil rektor Jaroslav Miller krátkým projevem, v němž novým doktorům a docentům pogratuloval k zaslouženému úspěchu.  Jak zdůraznil, převzetím diplomů se octili na konci cesty, která zároveň znovu začíná. „Pro některé z vás znamená ukončení doktorského studia začátek další kariéry mimo akademii. Díky své vysoké profesní kvalifikaci i řadě jiných dovedností máte vysokou šanci na dobré uplatnění v soukromé či veřejné sféře. Ti z vás, kteří se rozhodli pro akademickou dráhu, jsou rovněž na startovní pozici, protože se ve vysoce konkurenčním prostředí budou utkávat o tuzemské i mezinárodní vědecké grantové projekty, o stáže na zahraničních univerzitách a v laboratořích. Budete také usilovat o získávání financí pro své vlastní budoucí doktorandy a samozřejmě budete hrát klíčovou roli v úsilí o inovativní a atraktivní výuku - tak, aby naši studenti byli jednou ve svých oborech lepší, než jsme my,“ uvedl rektor. Zejména budoucím vědcům a akademikům současně připomněl jejich zodpovědnost. „Apeluji na vás, abyste ani na vteřinu nezapomněli, že kromě samotného výzkumu a výuky je součástí příběhu náročnost k sobě samým, velkorysost, schopnost nadhledu a také úcta k základním etickým principům. Neboť vězte, že univerzitní učitelé by pro své studenty měli být také respektovanými osobnostmi, autoritami a občanskými vzory,“ zdůraznil rektor. 

Ve slavnostním duchu potvrdil rektor Jaroslav Miller také návrhy vědeckých rad na jmenování nových docentů. Na základě úspěšně dokončeného habilitačního řízení obdrželi dekrety noví docenti z lékařské, přírodovědecké, filozofické a právnické fakulty v oborech Analytická chemie, Ekologie, Botanika, Neurochirurgie, Onkologie, Urologie, Teorie dramatických umění, Filozofie a Občanské právo. 

S respektem k hodnotám akademického života promluvila za první skupinu svých kolegyň a kolegů nově jmenovaná docentka v oboru Teorie a dějin umění Helena Spurná. Vedle radosti nad úspěšným završením habilitace a poděkování za podporu v profesní dráze vyjádřila přesvědčení o jedinečném poslání vysokoškolského učitele a vědce. „Neumím si představit lepší zaměstnání, než moci formovat a vzdělávat sebe a ostatní a svobodně přemýšlet o světě a věcech kolem nás. Tuto hodnotu, kterou jsem kdysi považovala za naprosto samozřejmou, dnes vnímám jako obrovský a nesamozřejmý dar, kterého si nesmírně vážím a jsem za něj vděčná,“ uvedla Helena Spurná.

 

Seznam nových docentů

Beatrice Mohelníková Duchoňová (LF, Onkologie), David Friedecký (PřF, Analytická chemie), Lumír Gvoždík (PřF, Ekologie), Ondřej Kalita (LF, Neurochirurgie), Petr Smýkal (PřF, Botanika), Helena Spurná (FF, Teorie a dějiny dramatických umění), Oldřich Šmakal (LF, Urologie), Petr Tégl (PF, Občanské právo), David Vrána (LF, Onkologie), Pavel Zahrádka (FF, Filozofie)

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)