Nový projekt se věnuje prevenci duševních obtíží u školáků

Symbolem projektu je pampeliška.
Repro: Žurnál UP
Monday 12 July 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Pampelišku v logu má nový projekt Cyrilometodějské teologické fakulty UP, který se zaměřuje na duševní zdraví dětí a mládeže. Cílem je vytvoření a posílení podpůrné sítě pro prevenci duševních onemocnění a ověření fungování multidisciplinárního týmu, který školám a pedagogům bude ku pomoci při řešení situací spojených s nestandardním chováním žáků.

„Hlavní myšlenkou projektu je, že jakékoliv trauma zásadně ovlivňuje vývoj dítěte a celý jeho svět, schopnost učit se, spolupracovat, tvořit vztahy na pracovišti i obecně v životě. Naším přáním je, aby každý, kdo s dětmi pracuje, si tohoto byl vědom. Také jsme přesvědčeny – a ukazují to i různé výzkumy –, že takzvané zlobení je voláním dítěte o pomoc, o pozornost. Chceme tedy i změnit úhel pohledu učitelů a dalších aktérů vzdělávání a výchovy,“ uvedla vedoucí projektového týmu, speciální pedagožka Veronika Ješátková z Institutu sociálního zdraví CMTF UP (OUSHI).

Kromě ní tvoří multidisciplinární skupinu odborníků také například psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra nebo psychiatr. Tým, jehož fungování se v rámci projektu ověřuje v Olomouckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, plní roli jakési záchytné sítě, na kterou se může škola, respektive její ředitel, učitel nebo třeba výchovný poradce, obrátit v případě problémového chování některého žáka. Na základě pozorování v dané škole odborníci posoudí nutnost a podobu případné intervence, jejíž průběh bude následně pravidelně vyhodnocován.

Řešitelé se mohou opřít i o zkušenosti norského partnera projektu Bjørna-Are Melvika, který se zabývá podporou zdraví školáků v jednom z tamních regionů. „V Norsku se na duševní zdraví a well-being dětí ve školách klade velký důraz, na národní úrovni je podporováno nejen metodicky, ale i finančně,“ podotkla Veronika Ješátková s tím, že výstupem projektu bude ověřená metodika shrnutá v chystané příručce. Připravují se také semináře pro zástupce škol, besedy pro veřejnost a rodiče a dvě odborné konference.

„Součástí projektu je i výzkumná část. Pro portál Hovory o vzdělávání chceme s využitím metodologie DIPEx zpracovat téma duševního zdraví dětí. Rádi bychom zachytili rozhovory s rodiči dětí s duševním onemocněním, ale také například s pedagogy, kteří využili možnost spolupráce s týmem projektu,“ doplnila Kristýna Gábová, výzkumnice z OUSHI.

Tříletý projekt Pro zdraví duše, v jehož logu je symbolicky pampeliška coby odolná bylina, jejíž květ se ale změní ve snadno sfouknutelné chmýří, byl podpořen v rámci programu Zdraví fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021. Více o projektu najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)