Nový projekt se věnuje prevenci duševních obtíží u školáků

Symbolem projektu je pampeliška.
Repro: Žurnál UP
Pondělí 12. červenec 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Pampelišku v logu má nový projekt Cyrilometodějské teologické fakulty UP, který se zaměřuje na duševní zdraví dětí a mládeže. Cílem je vytvoření a posílení podpůrné sítě pro prevenci duševních onemocnění a ověření fungování multidisciplinárního týmu, který školám a pedagogům bude ku pomoci při řešení situací spojených s nestandardním chováním žáků.

„Hlavní myšlenkou projektu je, že jakékoliv trauma zásadně ovlivňuje vývoj dítěte a celý jeho svět, schopnost učit se, spolupracovat, tvořit vztahy na pracovišti i obecně v životě. Naším přáním je, aby každý, kdo s dětmi pracuje, si tohoto byl vědom. Také jsme přesvědčeny – a ukazují to i různé výzkumy –, že takzvané zlobení je voláním dítěte o pomoc, o pozornost. Chceme tedy i změnit úhel pohledu učitelů a dalších aktérů vzdělávání a výchovy,“ uvedla vedoucí projektového týmu, speciální pedagožka Veronika Ješátková z Institutu sociálního zdraví CMTF UP (OUSHI).

Kromě ní tvoří multidisciplinární skupinu odborníků také například psycholog, sociální pracovník, zdravotní sestra nebo psychiatr. Tým, jehož fungování se v rámci projektu ověřuje v Olomouckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, plní roli jakési záchytné sítě, na kterou se může škola, respektive její ředitel, učitel nebo třeba výchovný poradce, obrátit v případě problémového chování některého žáka. Na základě pozorování v dané škole odborníci posoudí nutnost a podobu případné intervence, jejíž průběh bude následně pravidelně vyhodnocován.

Řešitelé se mohou opřít i o zkušenosti norského partnera projektu Bjørna-Are Melvika, který se zabývá podporou zdraví školáků v jednom z tamních regionů. „V Norsku se na duševní zdraví a well-being dětí ve školách klade velký důraz, na národní úrovni je podporováno nejen metodicky, ale i finančně,“ podotkla Veronika Ješátková s tím, že výstupem projektu bude ověřená metodika shrnutá v chystané příručce. Připravují se také semináře pro zástupce škol, besedy pro veřejnost a rodiče a dvě odborné konference.

„Součástí projektu je i výzkumná část. Pro portál Hovory o vzdělávání chceme s využitím metodologie DIPEx zpracovat téma duševního zdraví dětí. Rádi bychom zachytili rozhovory s rodiči dětí s duševním onemocněním, ale také například s pedagogy, kteří využili možnost spolupráce s týmem projektu,“ doplnila Kristýna Gábová, výzkumnice z OUSHI.

Tříletý projekt Pro zdraví duše, v jehož logu je symbolicky pampeliška coby odolná bylina, jejíž květ se ale změní ve snadno sfouknutelné chmýří, byl podpořen v rámci programu Zdraví fondů Evropského hospodářského prostoru 2014–2021. Více o projektu najdete zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)