O způsobu dopravy na univerzitu rozhoduje čas, bezpečnost a pohodlnost

Zdroj: pixabay.com
Friday 10 June 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Cyklodoprava je v Olomouci populární, brzdí ji však nedostatečná bezpečnost i nenavazující cyklostezky, chůzi omezují úzké a nezpevněné chodníky, využití MHD malá frekvence spojů a motoristy trápí nedostatek parkovacích míst u univerzitních budov. Víc než dvanáct set studentů a zaměstnanců UP popsalo v online šetření svou možnost dopravy na Univerzitu Palackého. Zároveň se vyjádřilo k její udržitelnosti.   

Z iniciativy Univerzity Palackého vznikl průzkum, který se věnoval dopravě studentů a zaměstnanců z domova na univerzitu. Od prosince 2021 do února 2022 vyplnilo online dotazník 1201 studentů a zaměstnanců, tedy zhruba pět procent z celkového počtu členů UP. Odborníci se ptali na dopravní zvyklosti, na spokojenost s konkrétní variantou dopravy, zajímaly je i podněty, které by mohly vést ke zlepšení.

„Z dotazníku vyplynulo, že v Olomouci bydlí 70 procent respondentů. Polovina z nich se na UP dopravuje ze vzdálenosti do dvou kilometrů. To je i důvod, proč v dopravě na UP vede varianta chůze. Přestože je s ní většina lidí spokojena, výhrady se v dotaznících našly. Chodci kritizují úzké chodníky, mnohé jsou podle nich nezpevněné, navíc jim chůzi znepříjemňuje nevhodná dlažba,“ uvedl za online výzkum Matúš Šucha, člen Komise pro udržitelnou UP z katedry psychologie FF UP.

Dodal, že z online šetření vyplynuly výhrady především k hojně využívané městské hromadné dopravě, k možnostem dostat se do školy či práce na kole, vlakem či autem. Zhruba čtvrtina respondentů je s vyjmenovanými variantami dopravy nespokojená.

„Pohodlnému využívání MHD brání malá frekvence spojů, cesty jsou navíc komplikované četnými výlukami a zpožděními. V současnosti citelně chybí přímé spojení z nádraží do centra, což mnohým lidem využití MHD znesnadňuje a komplikuje tak celé dojíždění. Obdobně jako u MHD i ty, kteří dojíždějí vlakem, trápí častá zpoždění a málo četné spoje. Cesta na UP tak ve výsledku trvá dlouho. Proto takřka polovina dojíždějících radši zvolí auto, aby si cestu významně zkrátili a zjednodušili. Motoristy pak trápí zejména nedostatek parkovacích míst u univerzitních budov,“ doplnil Matúš Šucha.

Přestože nejvíc respondentů projevilo zájem dopravit se na UP na kole – Olomouc je pro pěší a kola jako stvořená, je na rovině a člověk často nemusí jezdit daleko –, jsou ve výsledku odrazeni nedostatkem cyklostezek anebo stezky na sebe často nenavazují. 

„Lidé vnímají jízdu bez cyklostezek či cyklopruhů jako příliš nebezpečnou a na mnoha místech je podle nich povrch pro jízdu zcela nevhodný. Velkou překážkou je pro ně i nedostatek stojanů pro kola u univerzitních budov, s kritikou se setkaly i stávající nekryté stojany. Podle studentů i zaměstnanců je navíc problémové i jejich zabezpečení,“ doplnil Matúš Šucha.

V univerzitním šetření se odborníci zajímali také o dopravu na služební cesty a na zahraniční studijní pobyty či o postoje univerzitní obce k udržitelné dopravě. Ta je podle Matúše Šuchy pro většinu respondentů aktuální téma, snaží se jí řídit 84 procent respondentů. Přesto však většina z nich zůstává pragmatiky. „Lidé si váží svého času i komfortu. Při volbě dopravního módu rozhoduje několik základních faktorů, a to zejména čas, bezpečnost a pohodlnost,“ dodal Matúš Šucha.

Podrobnější výsledky si můžete prohlédnout v závěrečné zprávě nebo přehledné prezentaci.
Průzkum Udržitelná doprava a mobilita na UP 2022 podpořil projekt MŠMT University leaders in SDG (UNILEAD) – (ROZV/C10/2022).

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)