Odborná i rodičovská veřejnost pokřtila Katalog podpůrných opatření

Foto: archiv PdF UP
Wednesday 21 December 2022, 8:00 – Text: (map)

Katalog podpůrných opatření vznikl před časem v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. Jedná se o ucelené kompedium metodické podpory učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho obecná část obsahuje podrobnou specifikaci postupu školy, školských poradenských zařízení i pedagogů při zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obecnou část doplňuje osm specifických dílů, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání žáků s postižením mentálním, zrakovým, sluchovým a tělesným, s narušenou komunikační schopností, s poruchami autistického spektra, s poruchami učení a na poskytování podpůrných opatření u dětí v předškolním vzdělávání. Zaznamenal velký zájem, jeho elektronickou verzi používalo víc než 50 tisíc pedagogů ze všech druhů škol. I proto autorský tým přistoupil k aktualizovanému vydání. Katalog bude veřejně dostupný, a to v tištěné podobě i jako e-book. Slavnostně byl pokřtěn v sále františkánského kláštera v Praze. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)