Odborná i rodičovská veřejnost pokřtila Katalog podpůrných opatření

Foto: archiv PdF UP
Středa 21. prosinec 2022, 8:00 – Text: (map)

Katalog podpůrných opatření vznikl před časem v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP. Jedná se o ucelené kompedium metodické podpory učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho obecná část obsahuje podrobnou specifikaci postupu školy, školských poradenských zařízení i pedagogů při zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obecnou část doplňuje osm specifických dílů, které jsou zaměřeny na podporu vzdělávání žáků s postižením mentálním, zrakovým, sluchovým a tělesným, s narušenou komunikační schopností, s poruchami autistického spektra, s poruchami učení a na poskytování podpůrných opatření u dětí v předškolním vzdělávání. Zaznamenal velký zájem, jeho elektronickou verzi používalo víc než 50 tisíc pedagogů ze všech druhů škol. I proto autorský tým přistoupil k aktualizovanému vydání. Katalog bude veřejně dostupný, a to v tištěné podobě i jako e-book. Slavnostně byl pokřtěn v sále františkánského kláštera v Praze. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)