Odbornice z Akademie věd poradí, jak plánovat akademickou kariéru

Ilustrační foto.
123rf.com
Tuesday 5 October 2021, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita po celý semestr nabízí zaměstnancům zajímavé kurzy, díky nimž si mohou zvýšit svou odbornost nebo získat nové informace z oblastí, které je zajímají. Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce se letos podařilo rozšířit lektorský tým o dvě vědkyně z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.

Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce, které je garantem vzdělávacích programů pro zaměstnance univerzity, se snaží každým rokem rozšiřovat nabídku témat i přednášejících odborníků. „Zavedli jsme proto systém evaluačních dotazníků a snažíme se pružně reagovat na témata, která účastníky programů celoživotního vzdělávání zajímají,“ uvedla vedoucí oddělení Klára Tesaříková Čermáková.

Mezi žádaná témata patřily například informace o tom, jak správně plánovat akademickou kariéru či jak by měl v akademickém prostředí fungovat management. Z toho důvodu organizátoři navázali spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie věd a do vzdělávání zaměstnanců UP se zapojí dvě lektorky, které se podobnými tématy zabývají.

Kurzy budou online. V prvním budou Kateřina Machovcová a Kateřina Cidlinská mluvit o tom, co obnáší Reflexivní leadership v akademickém prostředí. Jak uvádí lektorky, cílem kurzu je vysvětlit a rozlišit klíčové role, tedy kdo je leader, manager, follower. Stejně tak objasní typické způsoby organizace práce, například rozdíl mezi managementem a leadershipem. Kurz bude reflektovat specifika akademické práce, tedy jak funguje například vedoucí katedry. Účastníci by se v rámci školení měli být schopni i utvořit či upravit vlastní strategii vedení do budoucna. Online setkání se koná 21. října.

Stejné lektorské duo vystoupí i 26. října a zasvětí účastníky do tajů plánování akademické kariéry. Cílem workshopu je seznámit začínající akademiky a akademičky s formálními a neformálními požadavky spojenými s rozjezdem akademické profesní dráhy tak, aby si ujasnili, na co se v jednotlivých kariérních fázích soustředit. Workshop kombinuje interaktivní a přednáškové bloky. Jeho součástí bude moderovaná diskuze o kritériích hodnocení akademických pracovníků a postupu akademickým kariérním žebříčkem.

Přihlašování na uvedené programy celoživotního vzdělávání je možné zde.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)