Pedagogická fakulta bude volit nový akademický senát

Z jednání AS PdF UP.
Fotogalerie: Lukáš Blokša
Monday 27 February 2023, 11:00 – Text: Milada Křížková Hronová

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Volby včetně časového harmonogramu vyhlásil AS PdF UP na svém únorovém jednání. Věnoval se i tématu, které souvisí s vypořádáním Finanční analýzy hospodaření a účetnictví PdF UP.

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu PdF UP pro funkční období od 15. září 2023 do 15. května 2026. Elektronické hlasování začne 3. května, poslední možnost zvolit si svého kandidáta bude mít akademická obec fakulty 11. května. Podle volebního harmonogramu, který AS PdF UP jednomyslně schválil, bude nové složení tohoto vrcholného grémia fakulty známo v polovině května.

Během jednání se senátoři pedagogické fakulty věnovali i Finanční analýze hospodaření a účetnictví PdF UP (2020, 2021), kvůli které v prosinci 2022 zvolili sedmičlennou ad hoc komisi. Po širší debatě senát pedagogické fakulty vzal na vědomí zprávu komise, zároveň souhlasil s jejími závěry, v nichž je mimo jiné uvedeno, že při schvalování návrhu rozpočtu PdF UP na rok 2021 byla ze strany děkanky fakulty závažným způsobem porušena pravidla vztahů mezi vedením PdF UP a AS PdF UP.

Akademický senát PdF UP v této souvislosti svým usnesením doporučil výraznější kontrolu ze strany AS PdF UP při předkládání podkladů k rozpočtu ke schválení AS UP a také následnou kontrolu nad využíváním jednotlivých finančních prostředků. V dalším usnesení pak senátoři fakulty vyzvali děkana Vojtecha Regece k postupu směřujícímu k nápravě popsaných nedostatků.

V průběhu jednání senátoři PdF UP vzali na vědomí záměr studijního programu Sociální pedagogika, poté i diskutovali o problémech, jež patrně přinese umělá inteligence. Děkan fakulty informoval vrcholné fakultní grémium o chystané rekonstrukci hlavní budovy PdF UP na Žižkově náměstí, hovořil také o přípravných pracích, které se vztahují k novému Vnitřním mzdovém předpisu UP i o situaci, jež se týká nedostatečného financování veřejných vysokých škol.

Harmonogram voleb (funční období 2023–2026)

Zvolení členů volební komise, jejího předsedy a místopředsedy do 30. 3. * Návrhy kandidátů do AS PdF UP od 3. do 19. 4. Zveřejnění kandidátní listiny, sestavení seznamů voličů do 25. 4. Elektronické hlasování od 3. do 11. 5. Vyhlášení výsledků voleb do 15. 5. * Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 18. 5. Termín pro případné opakování voleb do 16. 6.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)