Pedagogická fakulta bude volit nový akademický senát

Z jednání AS PdF UP.
Fotogalerie: Lukáš Blokša
Pondělí 27. únor 2023, 11:00 – Text: Milada Křížková Hronová

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Volby včetně časového harmonogramu vyhlásil AS PdF UP na svém únorovém jednání. Věnoval se i tématu, které souvisí s vypořádáním Finanční analýzy hospodaření a účetnictví PdF UP.

V květnu se uskuteční volby do Akademického senátu PdF UP pro funkční období od 15. září 2023 do 15. května 2026. Elektronické hlasování začne 3. května, poslední možnost zvolit si svého kandidáta bude mít akademická obec fakulty 11. května. Podle volebního harmonogramu, který AS PdF UP jednomyslně schválil, bude nové složení tohoto vrcholného grémia fakulty známo v polovině května.

Během jednání se senátoři pedagogické fakulty věnovali i Finanční analýze hospodaření a účetnictví PdF UP (2020, 2021), kvůli které v prosinci 2022 zvolili sedmičlennou ad hoc komisi. Po širší debatě senát pedagogické fakulty vzal na vědomí zprávu komise, zároveň souhlasil s jejími závěry, v nichž je mimo jiné uvedeno, že při schvalování návrhu rozpočtu PdF UP na rok 2021 byla ze strany děkanky fakulty závažným způsobem porušena pravidla vztahů mezi vedením PdF UP a AS PdF UP.

Akademický senát PdF UP v této souvislosti svým usnesením doporučil výraznější kontrolu ze strany AS PdF UP při předkládání podkladů k rozpočtu ke schválení AS UP a také následnou kontrolu nad využíváním jednotlivých finančních prostředků. V dalším usnesení pak senátoři fakulty vyzvali děkana Vojtecha Regece k postupu směřujícímu k nápravě popsaných nedostatků.

V průběhu jednání senátoři PdF UP vzali na vědomí záměr studijního programu Sociální pedagogika, poté i diskutovali o problémech, jež patrně přinese umělá inteligence. Děkan fakulty informoval vrcholné fakultní grémium o chystané rekonstrukci hlavní budovy PdF UP na Žižkově náměstí, hovořil také o přípravných pracích, které se vztahují k novému Vnitřním mzdovém předpisu UP i o situaci, jež se týká nedostatečného financování veřejných vysokých škol.

Harmonogram voleb (funční období 2023–2026)

Zvolení členů volební komise, jejího předsedy a místopředsedy do 30. 3. * Návrhy kandidátů do AS PdF UP od 3. do 19. 4. Zveřejnění kandidátní listiny, sestavení seznamů voličů do 25. 4. Elektronické hlasování od 3. do 11. 5. Vyhlášení výsledků voleb do 15. 5. * Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 18. 5. Termín pro případné opakování voleb do 16. 6.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)