Pedagogická fakulta uspořádala kurz o činnosti České školní inspekce

Foto: Lukáš Blokša
Monday 28 March 2022, 7:49

Na pedagogické fakultě se uskutečnil seminář zaměřený na činnost České školní inspekce. Kurz s názvem Hodnocení a kontrola kvality a efektivity vzdělávání v ČR vedl Mgr. Michal Hlaváček, ředitel Olomouckého inspektorátu ČŠI. Zúčastnilo se jej dvacet pedagogických pracovníků Olomouckého kraje. 

Prakticky zaměřený seminář představil strukturu, základní dokumenty a některé procesy České školní inspekce doplněné o příklady z praxe. Smyslem bylo přiblížit posluchačům, že se jedná o instituci poskytující informace o kvalitě počátečního vzdělávání, zpětnou vazbu, jež má podíl na zvyšování kvality každého dítěte, žáka či studenta.

„Jsme rádi, že se nám podařilo zrealizovat tento seminář ve spolupráci s Českou školní inspekcí, neboť byl – dle reakcí účastníků – plný přínosných informací,“ shrnula PhDr. Jitka Petrová, Ph.D., vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP, které kurz zorganizovalo.

Mgr. Barbora Mlčochová, Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)