Pevnost poznání: Tréninkové středisko komunikace a popularizace vědy

Foto: Pevnost poznání
Friday 12 August 2022, 10:00 – Text: Martina Vysloužilová

V Pevnosti poznání pracují jako lektoři a edutaineři; nejenže baví a vzdělávají návštěvníky interaktivních expozic, ale vedou programy neformálního vzdělávání pro školní skupiny, vědecké kroužky i tábory a science show. Vymýšlejí a realizují nové exponáty, píšou články i odborné práce o vzdělávacích metodách budoucnosti, ke kterým je jejich práce v Centru popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého inspirovala.

Od svého otevření se do provozu zapojily stovky studentů Univerzity Palackého. Získávají nejen brigádu a praxi, ale také možnosti dalšího vzdělávání a seberealizace.

Studenti – hnací motor rozvoje

Prostřednictvím motivačně vzdělávacího projektu Fort Science Academy (FSA) připravují obsah vzdělávacího centra. Díky studentce geologie Michaele Haškové vznikl v expozici Živá voda unikátní model sopky, Ondřej Biemann z katedry geografie připravil badatelskou hru Město poznání. „Koncept městských her se mi líbí, a proto jsem zkusil vymyslet vlastní verzi v mé oblíbené Olomouci. Inspirací mi byla soutěž Amazing Race a fenomén geocaching. Mým cílem bylo vytvořit badatelskou hru, při níž si návštěvníci vyzkoušejí své znalosti, dovednosti, logické myšlení i prostorovou orientaci,“ popisuje student zrod a rea­lizaci svého nápadu.

Zatímco někteří studenti vymýšlejí exponáty nebo školní programy, jiní se soustředí na volnočasové aktivity. Lektorka chemie Zuzana Brabcová vsadila na vědecké kroužky pro děti od 6 do 9 let. „Program Fort Science Academy pro mě znamená příležitost. Příležitost vložit do Pevnosti poznání kousek sebe. Možnost propojit chemii, kterou studuji, s kreativní činností, které se věnuji během svého volného času, byla nabídka, která se neodmítá,“ řekla talentovaná studentka. Nadšené reakce dětí, které žasnou nad pokusy, a spokojené pochvaly rodičů, jsou jí velkou odměnou. Jedna zmínka na sociální síti mluví za vše: „Tato osoba nás tak neskutečně nadchla, že já i moje žena přemýšlíme o doučovacích kurzech pro starší a pokročilé. Její nadšení, humor i výklad je to, čemu se říká škola hrou. Děti ji musí úplně milovat!“

V univerzitních studentech tak našla Pevnost poznání nejen kvalifikovanou pracovní sílu, ale i hnací motor svého dalšího rozvoje. Budova bývalého dělostřeleckého skladu dnes totiž neslouží pouze jako návštěvnické a společenské centrum v rámci třetí role univerzity, ale také jako tréninkové středisko komunikace a popularizace vědy.

„Od začátku jsme věděli, že pokud chceme Pevnosti vdechnout život, musíme vybudovat organizaci vycházející z univerzitní kultury. Že pro vizi centra vědecké popularizace musíme získat lidi a vybudovat komunitu. Vycházeli jsme přitom z principů studentských organizací; energie studentů, jejich zapálení pro věc, je to, na čem jsme stavěli i naši organizaci. To byla naše zkušenost z festivalu Academia Film Olomouc,“ říká Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání.

Pevnost – místo pro neformální vzdělávání

Na půdě Centra popularizace PřF UP vznikají také odborné články o komunikaci vědy a neformálním vzdělávání. V minulých letech vydali jeho pracovníci i dvě interaktivní učebnice pro základní školy. „V rámci formátu science learning center tkví v propojení s univerzitou naše jedinečnost a obrovský potenciál synergie. Nejenže popularizujeme univerzitní výzkum a univerzitní myšlenky obecně, ale pracujeme se studenty, kteří se tu učí, jak komunikovat vědu v praxi, a hledají nové výzvy pedagogiky a didaktiky. Často se totiž jedná o studenty učitelských oborů,“ vysvětlil záměr FSA Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání. „Díky studentům u nás vzniklo několik diplomových prací. Využívají potenciál a kapacity centra: navštíví nás ročně tisíce žáků mateřských, základních i středních škol. To je ideální cílová skupina ať už pro kvalitativní, tak kvantitativní výzkumy,“ doplnil Roman Chvátal, který je zároveň doktorandem na katedře experimentální fyziky PřF UP.

Pro studenty a zaměstnance UP je v rámci projektu k dispozici i série workshopů o komunikaci a popularizaci vědy. Jeden seminář vedl například chemik Michael Londesborough. Budoucnost Pevnosti poznání vidí Matěj Dostálek v dalším propojování s univerzitním kurikulem. „Už teď je zapojení studentů do programů pro školy uznáváno jako asistentská praxe, otevřeli jsme také předmět Interaktivní seminář v Pevnosti poznání, který je zaměřený na praktickou komunikaci vědy,“ řekl ředitel a prozradil, že v budoucnu chtějí rozvíjet integraci přírodovědných oborů a mezifakultní i interdisciplinární spolupráce. Jednou by tak mohl vzniknout pod střechou Pevnosti poznání i studijní obor Science, v jehož rámci by se připravovali nejen budoucí pedagogové, ale i průvodci a další pracovníci pro instituce neformálního vzdělávání. Věří, že je to budoucnost vzdělávacího systému, protože přinese moderní trendy do výuky a zvýší kvalitu i uplatnitelnost absolventů univerzity.

Fort Science Academy

Motivačně-vzdělávací program pro studenty a zaměstnance UP. Poskytuje metodickou podporu a mentoring v oblasti neformálního vzdělávání, popularizace a komunikace vědy.

Program zahrnuje kurzy, workshopy, kariérní poradenství a stáže. Organizuje je Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP ve spolupráci s Kariérním centrem a Nadačním fondem UP.

Veškeré aktivity jsou navázány na infrastrukturu a zázemí Pevnosti poznání. Kromě kurzů, přednášek a workshopů zde probíhají také studentské (ne)pedagogické praxe navázané přímo na interaktivní expozice a vzdělávací programy neformálního vzdělávání pro MŠ, ZŠ i SŠ. Program je součástí projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci, financovaného z prostředků EU.

Text vyšel v tištěném magazínu Žurnál UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)